en en

Dáta za zvolené obdobie

 
Štatistiky za december 2004

 
Klientske prevody (počet)
 
DátumŠtandardné úhradyInkasáPrioritné úhrady
 opravné položky opravné položky %
01.12. 257 331  51  9 271  205  0,077 
02.12. 273 016  31  3 519  216  0,078 
03.12. 261 105  30  8 711  184  0,068 
06.12. 465 707  16  9 743  198  0,042 
07.12. 429 258  21  16 204  200  0,045 
08.12. 443 917  17  11 742  182  0,040 
09.12. 500 114  13  7 118  247  0,049 
10.12. 497 456  18  10 628  203  0,040 
13.12. 800 425  46  22 595  10  229  0,028 
14.12. 675 915  40  4 168  188  0,028 
15.12. 681 794  39  43 073  14  240  0,033 
16.12. 1 011 334  132  7 620  260  0,026 
17.12. 365 129  58  92 756  256  0,056 
20.12. 431 400  123  86 282  10  272  0,053 
21.12. 523 856  63  7 010  340  0,064 
22.12. 364 431  28  12 829  372  0,099 
23.12. 348 666  16  11 288  258  0,072 
27.12. 378 489  16  19 891  282  0,071 
28.12. 305 268  30  2 122  166  0,054 
29.12. 305 368  36  8 373  187  0,060 
30.12. 298 327  35  2 742  218  0,072 
31.12. 305 391  11  17 780  101  0,031 
Priemer 451 077  40  18 885  227  0,054 
Spolu 9 923 697  870  415 465  78  5 004 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období
 
Klientske prevody (objem v mil. Sk)
 
DátumŠtandardné úhradyInkasáPrioritné úhrady
 opravné položky opravné položky %
01.12. 14 261,725  1,402  117,794  0,002  4 686,279  24,578 
02.12. 10 489,597  0,847  41,473  0,000  1 003,227  8,697 
03.12. 10 431,445  0,356  30,254  0,000  539,877  4,907 
06.12. 11 164,958  0,186  98,422  0,007  2 837,202  20,121 
07.12. 12 636,272  0,376  36,609  0,003  1 814,049  12,522 
08.12. 14 650,587  0,095  74,913  0,007  2 701,004  15,499 
09.12. 23 255,433  0,178  56,244  0,000  611,959  2,558 
10.12. 14 307,418  0,158  26,093  0,000  1 610,557  10,101 
13.12. 15 961,511  0,316  62,873  0,080  2 484,718  13,424 
14.12. 13 444,431  1,228  33,788  0,074  5 505,228  28,998 
15.12. 18 083,486  0,312  299,543  0,067  3 359,246  15,450 
16.12. 16 669,702  1,009  40,663  0,000  5 452,189  24,600 
17.12. 30 974,168  0,872  201,176  0,000  6 238,526  16,674 
20.12. 17 365,703  0,856  111,107  0,060  3 234,200  15,615 
21.12. 16 353,754  1,479  139,484  0,000  902,007  5,185 
22.12. 18 058,652  0,569  58,235  0,001  3 491,934  16,159 
23.12. 25 309,182  1,319  30,980  0,002  4 793,697  15,907 
27.12. 24 993,068  0,313  88,580  0,000  1 370,003  5,179 
28.12. 26 665,440  8,752  60,132  0,000  1 986,250  6,916 
29.12. 17 137,610  0,680  40,086  0,105  14 215,633  45,281 
30.12. 17 536,443  0,442  16,691  0,000  1 492,691  7,837 
31.12. 13 832,794  0,386  40,944  0,004  12 865,122  48,113 
Priemer 17 435,608  1,006  77,549  0,019  3 781,618  16,560 
Spolu 383 583,379  22,131  1 706,084  0,412  83 195,598 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období