en en

Dáta za zvolené obdobie

 
Štatistiky za január 2005

 
Klientske prevody (počet)
 
DátumŠtandardné úhradyInkasáPrioritné úhrady
 opravné položky opravné položky %
03.01. 238 384  23  5 116  130  0,053 
04.01. 268 920  16  482  84  0,031 
05.01. 283 837  12  15 736  146  0,049 
07.01. 503 645  45  5 574  251  0,049 
10.01. 440 979  19  21 230  213  0,046 
11.01. 606 157  33  14 311  186  0,030 
12.01. 470 662  9 012  163  0,034 
13.01. 595 500  30  3 840  149  0,025 
14.01. 589 979  47  11 635  215  0,036 
17.01. 1 094 908  27  5 485  170  0,015 
18.01. 516 671  39  116 249  193  0,030 
19.01. 264 319  26  93 818  236  0,066 
20.01. 237 577  54  6 353  231  0,095 
21.01. 347 720  17  12 620  218  0,060 
24.01. 248 186  20  2 781  180  0,072 
25.01. 251 412  17  11 230  466  0,177 
26.01. 342 625  20  11 776  200  0,056 
27.01. 192 100  25  11 174  184  0,090 
28.01. 202 159  8 421  252  0,120 
31.01. 236 131  15  9 743  170  0,069 
Priemer 396 594  25  18 829  202  0,060 
Spolu 7 931 871  502  376 586  26  4 037 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období
 
Klientske prevody (objem v mil. Sk)
 
DátumŠtandardné úhradyInkasáPrioritné úhrady
 opravné položky opravné položky %
03.01. 7 449,810  0,452  19,253  0,000  11 436,751  60,492 
04.01. 19 429,307  0,266  17,508  0,003  2 217,972  10,238 
05.01. 14 486,085  0,578  96,559  0,000  1 525,340  9,469 
07.01. 13 057,770  0,282  41,428  0,000  1 076,706  7,595 
10.01. 14 491,241  0,302  185,051  0,000  1 282,334  8,035 
11.01. 15 151,054  0,677  36,642  0,000  466,762  2,982 
12.01. 13 134,290  0,458  26,077  0,003  838,478  5,989 
13.01. 13 548,660  0,286  17,780  0,053  784,730  5,468 
14.01. 12 069,930  2,372  48,456  0,000  2 777,850  18,645 
17.01. 18 100,859  1,096  54,214  0,005  1 096,548  5,696 
18.01. 12 854,965  0,328  140,890  0,005  3 609,701  21,737 
19.01. 11 783,574  0,259  227,682  0,036  1 117,924  8,515 
20.01. 9 999,356  0,445  37,542  0,001  78 193,740  88,624 
21.01. 11 069,629  0,715  69,337  0,000  1 784,677  13,809 
24.01. 10 669,096  0,223  45,797  0,000  749,200  6,535 
25.01. 14 228,888  0,125  51,893  0,000  716,297  4,776 
26.01. 26 729,376  0,355  107,876  0,027  1 929,415  6,707 
27.01. 10 321,466  0,310  36,947  0,008  10 497,297  50,332 
28.01. 9 785,105  0,047  36,528  0,000  3 513,041  26,345 
31.01. 12 436,806  0,255  27,255  0,000  1 362,178  9,852 
Priemer 13 539,863  0,492  66,236  0,007  6 348,847  18,592 
Spolu 270 797,267  9,831  1 324,715  0,141  126 976,941 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období