en en

Dáta za zvolené obdobie

 
Štatistiky za február 2005

 
Klientske prevody (počet)
 
DátumŠtandardné úhradyInkasáPrioritné úhrady
 opravné položky opravné položky %
01.02. 273 004  40  6 713  188  0,067 
02.02. 249 177  10  12 685  222  0,085 
03.02. 203 787  14  3 224  168  0,081 
04.02. 249 246  13  15 769  228  0,086 
07.02. 468 676  17  14 007  10  304  0,063 
08.02. 458 415  14  4 164  184  0,040 
09.02. 410 829  19  14 264  15  325  0,076 
10.02. 453 766  13  3 555  283  0,062 
11.02. 675 657  32  16 251  219  0,032 
14.02. 618 642  16  12 976  175  0,028 
15.02. 701 094  23  15 137  212  0,030 
16.02. 1 114 264  25  32 605  198  0,017 
17.02. 361 762  20  96 193  201  0,044 
18.02. 293 168  20  14 078  252  0,082 
21.02. 406 763  13  74 865  214  0,044 
22.02. 300 442  12  13 924  169  0,054 
23.02. 204 865  10  2 950  200  0,096 
24.02. 220 885  13  12 780  162  0,069 
25.02. 201 600  19  3 309  187  0,091 
28.02. 352 924  11  10 079  217  0,060 
Priemer 410 948  18  18 976  215  0,060 
Spolu 8 218 966  354  379 528  52  4 308 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období
 
Klientske prevody (objem v mil. Sk)
 
DátumŠtandardné úhradyInkasáPrioritné úhrady
 opravné položky opravné položky %
01.02. 16 372,486  0,603  32,085  0,000  3 348,761  16,952 
02.02. 11 771,747  0,049  33,685  0,000  2 961,588  20,055 
03.02. 12 091,722  0,062  24,767  0,002  2 569,218  17,495 
04.02. 10 593,175  0,192  28,072  0,000  3 951,436  27,115 
07.02. 8 956,462  0,312  77,241  0,085  2 989,681  24,865 
08.02. 12 206,005  0,833  20,199  0,087  2 170,937  15,078 
09.02. 12 794,588  0,151  100,668  0,126  3 201,659  19,890 
10.02. 11 866,421  0,482  13,784  0,000  3 987,814  25,130 
11.02. 12 132,434  0,163  43,442  0,021  27 950,356  69,656 
14.02. 12 901,289  0,072  28,578  0,000  2 699,188  17,270 
15.02. 16 586,105  0,112  42,425  0,008  6 063,291  26,720 
16.02. 11 223,243  0,535  104,929  0,000  5 276,894  31,778 
17.02. 14 185,110  0,219  197,121  0,008  3 538,549  19,745 
18.02. 8 362,629  1,979  61,014  0,005  2 031,536  19,427 
21.02. 9 429,626  0,266  136,275  0,000  3 011,164  23,941 
22.02. 9 528,371  0,461  54,616  0,000  2 258,399  19,071 
23.02. 10 881,370  0,041  29,365  0,011  8 392,673  43,478 
24.02. 15 144,179  0,027  37,371  0,000  2 740,080  15,289 
25.02. 13 985,141  0,283  81,012  0,105  2 724,748  16,227 
28.02. 19 187,903  0,079  45,568  0,000  2 732,357  12,439 
Priemer 12 510,000  0,346  59,611  0,023  4 730,016  24,081 
Spolu 250 200,006  6,921  1 192,217  0,458  94 600,329 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období