en en

Dáta za zvolené obdobie

 
Štatistiky za marec 2005

 
Klientske prevody (počet)
 
DátumŠtandardné úhradyInkasáPrioritné úhrady
 opravné položky opravné položky %
01.03. 307 384  12  10 899  220  0,069 
02.03. 267 285  11  12 855  183  0,065 
03.03. 227 020  12  10 932  294  0,123 
04.03. 261 907  15  4 795  206  0,077 
07.03. 472 889  18  23 571  171  0,034 
08.03. 470 935  12  10 060  215  0,045 
09.03. 435 484  21  7 361  235  0,053 
10.03. 471 645  26  11 628  15  312  0,065 
11.03. 659 371  13 010  288  0,043 
14.03. 631 100  34  12 894  255  0,040 
15.03. 750 914  22  31 511  109  0,014 
16.03. 1 110 766  26 850  318  0,028 
17.03. 357 864  14  104 434  241  0,052 
18.03. 290 076  27  13 280  218  0,072 
21.03. 418 580  21  77 371  249  0,050 
22.03. 325 710  18  11 435  233  0,069 
23.03. 235 335  34  11 992  273  0,110 
24.03. 246 786  190  10 000  243  0,094 
29.03. 371 297  235  17 498  379  0,097 
30.03. 293 645  33  2 101  255  0,086 
31.03. 249 293  36  9 681  252  0,097 
Priemer 421 680  38  20 674  245  0,066 
Spolu 8 855 286  803  434 158  52  5 149 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období
 
Klientske prevody (objem v mil. Sk)
 
DátumŠtandardné úhradyInkasáPrioritné úhrady
 opravné položky opravné položky %
01.03. 12 727,371  0,013  43,319  0,000  50 304,877  79,753 
02.03. 11 469,498  0,043  43,646  0,002  4 297,452  27,181 
03.03. 10 959,419  0,247  46,292  0,006  3 897,323  26,151 
04.03. 12 114,263  0,154  57,065  0,003  5 114,903  29,589 
07.03. 10 377,702  0,027  54,927  0,033  2 392,961  18,658 
08.03. 11 552,364  0,100  25,989  0,000  2 405,767  17,203 
09.03. 13 590,715  0,151  89,002  0,000  11 725,497  46,154 
10.03. 13 994,825  0,369  55,173  0,160  2 624,315  15,738 
11.03. 12 672,763  0,188  31,206  0,021  3 226,701  20,254 
14.03. 11 841,277  0,618  44,768  0,002  2 870,747  19,453 
15.03. 13 096,127  0,167  70,665  0,000  2 235,387  14,513 
16.03. 12 147,710  0,010  123,924  0,000  9 090,505  42,554 
17.03. 12 398,079  0,175  195,830  0,000  4 005,095  24,128 
18.03. 13 189,981  0,653  55,271  0,000  2 122,365  13,810 
21.03. 10 560,004  0,122  171,336  0,014  12 019,046  52,830 
22.03. 10 574,370  0,417  42,133  0,038  1 124,864  9,580 
23.03. 11 699,141  0,284  59,094  0,000  2 862,886  19,580 
24.03. 13 067,445  2,687  59,131  0,055  2 725,220  17,189 
29.03. 18 754,482  2,628  71,387  0,000  4 494,769  19,272 
30.03. 22 851,650  0,382  61,267  0,000  3 745,612  14,050 
31.03. 17 464,821  0,362  43,856  0,000  3 075,192  14,940 
Priemer 13 195,429  0,467  68,823  0,016  6 493,404  25,837 
Spolu 277 104,007  9,797  1 445,281  0,334  136 361,484 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období