en en

Dáta za zvolené obdobie

 
Štatistiky za apríl 2005

 
Klientske prevody (počet)
 
DátumŠtandardné úhradyInkasáPrioritné úhrady
 opravné položky opravné položky %
01.04. 304 317  53  1 417  198  0,065 
04.04. 321 384  13  12 755  218  0,065 
05.04. 312 502  22  20 155  185  0,056 
06.04. 451 334  28  5 343  204  0,045 
07.04. 393 440  18  3 398  189  0,048 
08.04. 468 283  33  3 526  207  0,044 
11.04. 636 021  16  23 457  221  0,033 
12.04. 553 935  20  11 602  306  0,054 
13.04. 624 983  23  9 969  236  0,037 
14.04. 631 512  48  10 303  242  0,038 
15.04. 588 839  21  45 918  370  0,058 
18.04. 1 072 795  28  7 537  204  0,019 
19.04. 368 484  35  178 276  243  0,044 
20.04. 275 697  199  4 705  195  0,069 
21.04. 384 253  18  14 634  290  0,073 
22.04. 226 311  22  11 532  252  0,106 
25.04. 274 529  27  10 211  247  0,087 
26.04. 373 651  27  2 802  248  0,066 
27.04. 202 729  24  9 414  294  0,138 
28.04. 209 865  23  11 095  235  0,106 
29.04. 203 537  13  7 391  221  0,105 
Priemer 422 781  34  19 307  238  0,065 
Spolu 8 878 401  711  405 440  43  5 005 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období
 
Klientske prevody (objem v mil. Sk)
 
DátumŠtandardné úhradyInkasáPrioritné úhrady
 opravné položky opravné položky %
01.04. 21 085,499  0,424  43,213  0,004  353,398  1,645 
04.04. 11 261,509  12,771  34,092  0,001  12 069,748  51,628 
05.04. 11 569,976  0,222  50,648  0,000  13 007,985  52,816 
06.04. 16 101,063  1,439  81,255  0,000  3 976,216  19,723 
07.04. 16 855,849  0,080  28,613  0,001  2 756,987  14,037 
08.04. 20 488,385  0,471  50,663  0,175  2 487,952  10,804 
11.04. 23 478,743  0,237  52,653  0,002  2 219,589  8,619 
12.04. 17 786,883  0,099  30,065  0,007  1 035,615  5,493 
13.04. 17 839,583  0,085  54,409  0,507  11 103,883  38,291 
14.04. 22 507,515  0,415  30,800  0,000  2 475,329  9,896 
15.04. 19 909,435  0,365  113,760  0,004  659,799  3,190 
18.04. 15 437,215  0,429  44,768  0,012  1 026,551  6,218 
19.04. 18 319,333  0,130  287,035  0,000  542,440  2,833 
20.04. 23 537,508  1,083  97,889  0,000  4 836,014  16,985 
21.04. 10 444,220  0,455  72,867  0,000  10 841,545  50,758 
22.04. 18 378,267  0,355  49,129  0,000  1 048,470  5,383 
25.04. 21 413,765  0,608  41,740  0,042  913,350  4,083 
26.04. 26 260,310  50,145  47,353  0,015  3 572,814  11,937 
27.04. 14 128,807  2,233  113,058  0,273  4 112,996  22,405 
28.04. 16 610,523  0,167  41,224  0,038  2 506,945  13,085 
29.04. 14 708,843  0,237  40,068  0,002  4 372,408  22,866 
Priemer 18 005,868  3,450  66,919  0,052  4 091,430  17,747 
Spolu 378 123,231  72,450  1 405,302  1,083  85 920,034 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období