en en

Dáta za zvolené obdobie

 
Štatistiky za máj 2005

 
Klientske prevody (počet)
 
DátumŠtandardné úhradyInkasáPrioritné úhrady
 opravné položky opravné položky %
02.05. 381 690  28  13 047  229  0,058 
03.05. 289 815  2 191  185  0,063 
04.05. 301 134  16  9 442  204  0,066 
05.05. 338 315  16  14 392  223  0,063 
06.05. 525 234  8 192  213  0,040 
09.05. 540 153  14  8 928  212  0,039 
10.05. 487 763  23  7 965  252  0,051 
11.05. 681 667  27  17 713  239  0,034 
12.05. 494 109  19  4 136  219  0,044 
13.05. 688 801  34  11 425  231  0,033 
16.05. 1 147 574  29  5 008  205  0,018 
17.05. 620 280  23  41 548  217  0,033 
18.05. 342 747  110 912  317  0,070 
19.05. 284 232  25  83 441  231  0,063 
20.05. 254 485  15  5 570  247  0,095 
23.05. 416 855  19  11 784  231  0,054 
24.05. 256 480  15  2 056  289  0,112 
25.05. 228 440  16  11 129  401  0,167 
26.05. 322 156  22  1 819  269  0,083 
27.05. 189 681  40  18 792  242  0,116 
30.05. 233 520  27  7 341  246  0,102 
31.05. 231 044  14  9 102  224  0,093 
Priemer 420 735  20  18 452  242  0,068 
Spolu 9 256 175  444  405 933  24  5 326 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období
 
Klientske prevody (objem v mil. Sk)
 
DátumŠtandardné úhradyInkasáPrioritné úhrady
 opravné položky opravné položky %
02.05. 20 403,781  2,483  39,951  0,001  1 003,079  4,677 
03.05. 14 475,381  0,074  28,070  0,000  270,905  1,834 
04.05. 14 865,878  0,286  85,652  0,000  2 908,308  16,284 
05.05. 16 931,019  3,369  62,063  0,000  592,740  3,370 
06.05. 19 123,711  0,136  26,963  0,003  8 454,418  30,626 
09.05. 14 222,148  54,048  36,426  0,026  515,027  3,473 
10.05. 19 616,090  0,343  68,765  0,000  1 481,562  6,999 
11.05. 23 895,643  0,113  46,112  0,002  7 892,377  24,792 
12.05. 21 650,204  0,368  26,683  0,008  318,268  1,447 
13.05. 12 623,310  0,825  40,304  0,003  668,618  5,015 
16.05. 21 536,502  0,332  37,424  0,000  665,968  2,994 
17.05. 16 743,922  1,079  112,445  0,003  606,359  3,472 
18.05. 17 180,116  0,079  246,171  0,000  12 383,103  41,541 
19.05. 19 033,023  5,377  110,147  0,000  56 968,236  74,843 
20.05. 13 731,905  1,631  44,268  0,000  10 877,397  44,118 
23.05. 13 585,366  0,529  70,141  0,000  1 170,089  7,892 
24.05. 16 080,794  0,104  25,756  0,000  602,132  3,604 
25.05. 22 830,379  8,314  83,688  0,005  2 078,446  8,314 
26.05. 29 531,067  0,284  33,895  0,000  1 026,371  3,355 
27.05. 16 702,467  0,641  112,154  0,000  3 197,413  15,977 
30.05. 8 715,484  0,147  32,399  0,000  2 653,246  23,271 
31.05. 19 782,986  0,281  50,362  0,034  768,886  3,732 
Priemer 17 875,508  3,675  64,538  0,004  5 322,861  15,074 
Spolu 393 261,176  80,843  1 419,839  0,085  117 102,948 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období