en en

Dáta za zvolené obdobie

 
Štatistiky za jún 2005

 
Klientske prevody (počet)
 
DátumŠtandardné úhradyInkasáPrioritné úhrady
 opravné položky opravné položky %
01.06. 243 884  4 554  212  0,085 
02.06. 283 677  20  12 116  208  0,070 
03.06. 257 268  41  1 677  205  0,079 
06.06. 450 307  28  23 290  191  0,040 
07.06. 432 565  12  4 174  239  0,055 
08.06. 418 653  15  10 484  226  0,053 
09.06. 509 282  15  6 684  208  0,040 
10.06. 485 937  23  7 066  312  0,063 
13.06. 773 664  23  21 373  291  0,037 
14.06. 640 774  33  4 449  235  0,036 
15.06. 703 659  14  39 840  291  0,039 
16.06. 1 041 772  19  7 980  273  0,026 
17.06. 346 731  14  106 998  209  0,046 
20.06. 382 236  28  5 703  232  0,060 
21.06. 441 516  12  93 421  259  0,048 
22.06. 243 811  25  6 273  306  0,122 
23.06. 225 081  23  2 021  232  0,102 
24.06. 227 861  23  12 112  231  0,096 
27.06. 330 986  505  19 534  243  0,069 
28.06. 283 594  304  3 600  262  0,091 
29.06. 252 784  146  7 992  344  0,132 
30.06. 244 218  19  3 582  14  298  0,120 
Priemer 419 103  61  18 406  250  0,069 
Spolu 9 220 260  1 345  404 923  51  5 507 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období
 
Klientske prevody (objem v mil. Sk)
 
DátumŠtandardné úhradyInkasáPrioritné úhrady
 opravné položky opravné položky %
01.06. 24 083,625  0,014  38,445  0,000  8 373,052  25,767 
02.06. 16 608,410  0,534  53,012  0,000  309,157  1,822 
03.06. 12 844,029  4,088  33,613  0,000  884,104  6,422 
06.06. 18 787,762  2,977  108,292  0,093  944,131  4,758 
07.06. 14 193,495  0,158  42,231  0,000  819,908  5,446 
08.06. 17 496,633  0,466  73,104  0,000  924,184  4,997 
09.06. 22 673,709  0,745  39,700  0,000  606,103  2,599 
10.06. 13 234,305  0,268  31,678  0,352  1 272,393  8,752 
13.06. 19 565,006  0,166  49,682  0,059  587,100  2,906 
14.06. 18 995,920  1,356  27,863  0,000  119,128  0,622 
15.06. 22 766,493  0,149  108,677  0,000  7 395,412  24,431 
16.06. 14 302,065  0,888  40,402  0,000  3 733,788  20,655 
17.06. 11 497,164  0,272  236,317  0,000  677,087  5,456 
20.06. 14 749,363  0,294  48,933  0,000  2 190,621  12,894 
21.06. 14 419,836  0,089  190,946  0,048  402,875  2,683 
22.06. 11 785,688  0,110  73,855  0,017  5 567,276  31,946 
23.06. 12 794,727  0,328  31,316  0,000  528,844  3,960 
24.06. 16 916,925  0,402  71,967  0,014  2 034,616  10,695 
27.06. 16 250,841  2,632  58,018  0,013  3 669,242  18,364 
28.06. 19 218,079  1,623  97,408  0,204  231,359  1,184 
29.06. 12 261,309  1,059  34,567  0,000  3 608,962  22,689 
30.06. 15 830,405  0,065  39,848  0,482  1 628,478  9,306 
Priemer 16 421,627  0,849  69,540  0,058  2 113,992  10,380 
Spolu 361 275,789  18,683  1 529,874  1,282  46 507,820 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období