en en

Dáta za zvolené obdobie

 
Štatistiky za júl 2005

 
Klientske prevody (počet)
 
DátumŠtandardné úhradyInkasáPrioritné úhrady
 opravné položky opravné položky %
01.07. 274 766  25  15 153  399  0,137 
04.07. 375 063  18 241  501  0,127 
06.07. 482 059  11  13 479  118  0,024 
07.07. 489 984  15  10 699  317  0,063 
08.07. 499 205  26  5 457  247  0,049 
11.07. 727 636  24 921  236  0,031 
12.07. 592 256  18  11 812  17  206  0,034 
13.07. 582 291  67  5 456  283  0,048 
14.07. 636 611  29  4 485  246  0,038 
15.07. 617 983  30  41 833  263  0,040 
18.07. 1 056 620  23  7 051  254  0,024 
19.07. 381 855  16  115 542  221  0,044 
20.07. 265 543  50  78 967  265  0,077 
21.07. 380 796  37  11 420  445  0,113 
22.07. 224 365  46  4 634  253  0,110 
25.07. 281 080  22  6 929  268  0,093 
26.07. 377 448  19  7 069  287  0,075 
27.07. 192 649  30  16 120  252  0,121 
28.07. 219 311  28  5 468  212  0,094 
29.07. 196 597  1 734  372  0,187 
Priemer 442 706  26  20 324  282  0,077 
Spolu 8 854 118  516  406 470  52  5 645 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období
 
Klientske prevody (objem v mil. Sk)
 
DátumŠtandardné úhradyInkasáPrioritné úhrady
 opravné položky opravné položky %
01.07. 16 332,176  0,135  36,830  0,000  1 501,895  8,404 
04.07. 13 994,079  0,082  41,872  0,047  3 020,576  17,709 
06.07. 12 681,698  0,537  70,668  0,000  18 307,321  58,941 
07.07. 17 282,825  0,319  106,441  0,012  653,593  3,622 
08.07. 15 336,401  0,211  57,140  0,000  2 800,643  15,393 
11.07. 16 294,202  0,251  69,978  0,000  1 630,193  9,059 
12.07. 15 309,959  0,421  35,346  0,067  8 217,742  34,875 
13.07. 17 383,488  5,602  32,883  0,000  9 909,600  36,257 
14.07. 15 353,624  0,397  46,481  0,000  2 951,899  16,085 
15.07. 16 210,951  0,195  103,346  0,000  4 561,301  21,850 
18.07. 12 289,202  2,204  36,295  0,000  379,685  2,988 
19.07. 11 207,298  0,354  251,393  0,091  1 555,436  11,951 
20.07. 11 279,240  1,045  139,173  0,001  2 630,950  18,725 
21.07. 11 760,111  0,785  85,756  0,000  608,897  4,889 
22.07. 12 548,084  0,888  78,468  0,000  1 651,392  11,565 
25.07. 16 712,286  0,272  64,777  0,000  2 013,420  10,715 
26.07. 22 700,771  0,127  61,650  0,073  719,271  3,063 
27.07. 16 738,537  0,259  88,282  0,016  3 930,934  18,937 
28.07. 11 635,407  0,086  40,717  0,016  2 365,904  16,849 
29.07. 10 783,083  0,166  42,404  0,005  25 712,919  70,372 
Priemer 14 691,671  0,717  74,495  0,016  4 756,179  19,612 
Spolu 293 833,422  14,336  1 489,900  0,328  95 123,571 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období