en en

Dáta za zvolené obdobie

 
Štatistiky za august 2005

 
Klientske prevody (počet)
 
DátumŠtandardné úhradyInkasáPrioritné úhrady
 opravné položky opravné položky %
01.08. 255 699  8 240  201  0,076 
02.08. 286 209  14  7 227  201  0,068 
03.08. 247 309  22  5 337  217  0,086 
04.08. 295 409  27  3 074  11  307  0,103 
05.08. 330 125  18  14 893  210  0,061 
08.08. 559 924  24  5 003  226  0,040 
09.08. 490 005  28  8 066  230  0,046 
10.08. 436 220  15  7 283  255  0,057 
11.08. 601 795  21  14 873  242  0,039 
12.08. 497 934  14  6 143  201  0,040 
15.08. 854 949  28  3 052  173  0,020 
16.08. 1 247 087  30  44 706  267  0,021 
17.08. 341 256  55  105 391  232  0,052 
18.08. 313 781  41  4 750  300  0,094 
19.08. 255 648  22  16 535  193  0,071 
22.08. 372 369  33  81 090  276  0,061 
23.08. 284 619  20  7 027  211  0,072 
24.08. 223 458  17  3 026  341  0,150 
25.08. 206 334  25  10 083  319  0,147 
26.08. 319 218  21  6 046  268  0,082 
30.08. 253 903  20  17 746  357  0,131 
31.08. 262 954  13  8 695  266  0,098 
Priemer 406 191  23  17 649  250  0,073 
Spolu 8 936 205  514  388 286  58  5 493 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období
 
Klientske prevody (objem v mil. Sk)
 
DátumŠtandardné úhradyInkasáPrioritné úhrady
 opravné položky opravné položky %
01.08. 12 923,485  1,506  42,337  0,024  3 802,032  22,672 
02.08. 11 840,609  0,294  43,752  0,002  460,058  3,727 
03.08. 11 774,435  0,211  51,348  0,023  925,629  7,259 
04.08. 11 112,455  4,064  61,381  0,165  231,554  2,029 
05.08. 11 826,682  0,375  60,997  0,000  469,100  3,796 
08.08. 13 445,748  0,240  29,347  0,000  710,947  5,012 
09.08. 12 782,455  0,147  66,098  0,036  113,204  0,873 
10.08. 14 281,602  1,115  41,251  0,000  2 226,168  13,451 
11.08. 14 932,816  0,103  44,990  0,000  530,010  3,418 
12.08. 13 130,536  0,194  25,452  0,003  318,301  2,362 
15.08. 16 159,172  0,951  42,005  0,000  1 651,190  9,249 
16.08. 12 649,613  0,376  104,897  0,017  2 815,556  18,083 
17.08. 12 492,400  1,052  229,493  0,009  3 549,079  21,811 
18.08. 11 396,912  2,096  49,600  0,000  1 472,171  11,394 
19.08. 9 567,109  4,602  85,974  0,001  375,644  3,744 
22.08. 10 561,063  1,186  136,118  0,000  522,282  4,655 
23.08. 9 603,350  0,204  34,289  0,199  1 899,326  16,462 
24.08. 14 755,609  0,225  42,580  0,009  6 499,671  30,518 
25.08. 13 686,509  0,237  53,397  0,000  15 314,602  52,709 
26.08. 21 604,050  0,273  72,908  0,000  9 212,584  29,824 
30.08. 11 114,052  0,158  88,616  0,000  741,212  6,206 
31.08. 14 841,956  0,622  46,367  0,004  5 363,518  26,483 
Priemer 13 021,937  0,920  66,054  0,022  2 691,084  13,443 
Spolu 286 482,618  20,231  1 453,197  0,492  59 203,838 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období