en en

Dáta za zvolené obdobie

 
Štatistiky za september 2005

 
Klientske prevody (počet)
 
DátumŠtandardné úhradyInkasáPrioritné úhrady
 opravné položky opravné položky %
02.09. 312 410  16  19 666  449  0,135 
05.09. 346 142  38  2 417  253  0,073 
06.09. 480 622  9 042  197  0,040 
07.09. 360 699  17  4 264  249  0,068 
08.09. 469 952  19  4 840  324  0,068 
09.09. 484 789  17  2 105  190  0,039 
12.09. 665 670  26  18 098  272  0,040 
13.09. 763 076  31  6 139  260  0,034 
14.09. 749 629  32  41 755  341  0,043 
16.09. 1 153 845  22  5 620  510  0,044 
19.09. 592 415  13  9 743  362  0,060 
20.09. 369 593  31  193 245  267  0,047 
21.09. 408 265  44  10 279  253  0,060 
22.09. 244 917  28  3 362  209  0,084 
23.09. 230 997  26  7 785  275  0,115 
26.09. 337 690  28  5 766  209  0,061 
27.09. 280 571  16  17 822  214  0,072 
28.09. 224 519  19  4 613  146  0,064 
29.09. 220 166  13  6 146  272  0,120 
30.09. 213 845  12  7 283  300  0,135 
Priemer 445 491  23  19 000  278  0,070 
Spolu 8 909 812  457  379 990  28  5 552 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období
 
Klientske prevody (objem v mil. Sk)
 
DátumŠtandardné úhradyInkasáPrioritné úhrady
 opravné položky opravné položky %
02.09. 15 708,581  0,075  58,005  0,005  736,877  4,465 
05.09. 11 956,191  0,168  44,118  0,000  388,368  3,135 
06.09. 13 890,397  0,064  93,469  0,000  931,643  6,246 
07.09. 14 156,393  0,301  56,295  0,000  3 636,799  20,374 
08.09. 14 004,312  0,229  48,578  0,028  719,034  4,867 
09.09. 15 972,287  0,389  24,039  0,046  999,828  5,883 
12.09. 15 027,909  0,346  51,481  0,000  2 254,201  13,005 
13.09. 14 049,869  0,379  33,198  0,000  702,993  4,754 
14.09. 18 482,079  0,751  106,770  0,000  4 154,400  18,266 
16.09. 16 595,198  0,162  56,516  1,556  1 732,362  9,422 
19.09. 11 950,984  0,169  63,206  0,000  2 149,666  15,177 
20.09. 11 830,955  0,179  312,686  0,000  3 433,445  22,041 
21.09. 13 079,647  0,864  130,163  0,142  7 672,759  36,741 
22.09. 11 565,809  0,308  54,951  0,087  6 183,440  34,729 
23.09. 11 610,665  1,093  52,640  0,000  1 824,334  13,525 
26.09. 18 630,577  1,821  50,767  0,000  2 322,930  11,058 
27.09. 18 886,311  0,349  109,591  0,000  1 456,754  7,122 
28.09. 11 928,952  193,485  72,175  0,000  1 239,705  9,228 
29.09. 12 323,589  0,086  31,350  0,000  797,633  6,064 
30.09. 13 965,419  0,101  47,321  0,000  1 620,606  10,366 
Priemer 14 280,806  10,066  74,866  0,093  2 247,889  12,823 
Spolu 285 616,124  201,319  1 497,319  1,864  44 957,777 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období