en en

Dáta za zvolené obdobie

 
Štatistiky za október 2005

 
Klientske prevody (počet)
 
DátumŠtandardné úhradyInkasáPrioritné úhrady
 opravné položky opravné položky %
03.10. 362 575  15  6 758  244  0,066 
04.10. 339 393  17  3 137  216  0,063 
05.10. 293 414  11  18 540  15  241  0,077 
06.10. 506 731  30  3 865  264  0,052 
07.10. 451 379  26  6 048  216  0,047 
10.10. 535 379  22  5 023  334  0,062 
11.10. 672 901  25  4 765  217  0,032 
12.10. 464 511  26  18 650  218  0,045 
13.10. 661 883  25  6 182  14  227  0,034 
14.10. 651 093  28  3 125  223  0,034 
17.10. 1 148 542  20  9 165  289  0,025 
18.10. 569 354  22  40 279  225  0,037 
19.10. 306 634  20  190 349  243  0,049 
20.10. 281 898  27  9 420  202  0,069 
21.10. 399 163  46  12 446  203  0,049 
24.10. 279 464  28  4 986  237  0,083 
25.10. 276 511  28  3 624  234  0,083 
26.10. 381 189  32  6 556  236  0,061 
27.10. 214 035  53  14 009  253  0,111 
28.10. 228 892  22  8 486  92  0,039 
31.10. 262 413  15  8 715  248  0,091 
Priemer 442 255  26  18 292  232  0,058 
Spolu 9 287 354  538  384 128  68  4 862 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období
 
Klientske prevody (objem v mil. Sk)
 
DátumŠtandardné úhradyInkasáPrioritné úhrady
 opravné položky opravné položky %
03.10. 14 579,741  52,121  33,432  0,020  1 288,345  8,076 
04.10. 12 698,759  0,560  41,184  0,000  888,421  6,519 
05.10. 11 551,781  0,296  135,384  0,067  3 303,443  22,036 
06.10. 15 826,375  0,497  49,193  0,000  1 006,104  5,960 
07.10. 14 897,007  0,382  45,648  0,000  815,884  5,177 
10.10. 14 156,991  0,165  55,951  0,000  1 444,882  9,228 
11.10. 15 368,307  0,148  28,645  0,009  2 131,772  12,161 
12.10. 13 645,253  0,661  53,758  0,000  1 507,653  9,914 
13.10. 17 811,430  0,211  37,236  0,063  3 255,931  15,427 
14.10. 16 073,818  0,204  29,561  0,000  897,942  5,282 
17.10. 13 286,757  7,896  85,729  0,043  1 192,555  8,183 
18.10. 12 736,278  0,338  128,055  0,135  1 142,830  8,159 
19.10. 14 738,818  1,231  344,731  0,000  4 862,157  24,375 
20.10. 11 809,317  0,742  87,799  0,000  650,952  5,187 
21.10. 11 246,260  0,480  76,648  0,017  504,244  4,263 
24.10. 11 793,737  0,221  57,567  0,000  756,912  6,003 
25.10. 17 232,293  0,853  54,200  0,064  597,268  3,340 
26.10. 26 868,667  0,925  100,149  0,085  7 270,461  21,234 
27.10. 13 144,441  1,169  84,424  0,000  1 400,673  9,574 
28.10. 12 934,894  0,948  39,412  0,000  683,178  5,002 
31.10. 14 098,592  7,475  45,658  0,006  1 385,821  8,919 
Priemer 14 595,215  3,692  76,874  0,024  1 761,306  9,715 
Spolu 306 499,516  77,523  1 614,364  0,509  36 987,428 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období