en en

Dáta za zvolené obdobie

 
Štatistiky za november 2005

 
Klientske prevody (počet)
 
DátumŠtandardné úhradyInkasáPrioritné úhrady
 opravné položky opravné položky %
02.11. 315 117  3 111  352  0,110 
03.11. 299 285  17  2 680  205  0,068 
04.11. 328 873  25  8 685  175  0,052 
07.11. 541 278  13  18 530  243  0,043 
08.11. 509 815  38  2 346  24  185  0,036 
09.11. 525 211  5 657  220  0,041 
10.11. 473 286  22  2 613  11  222  0,047 
11.11. 643 484  17 786  200  0,030 
14.11. 761 870  17  2 768  179  0,023 
15.11. 730 144  42  42 696  178  0,023 
16.11. 1 204 163  42  6 862  270  0,022 
18.11. 491 125  11  112 354  14  239  0,040 
21.11. 504 738  23  94 703  221  0,037 
22.11. 366 339  22  10 205  151  0,040 
23.11. 262 662  47  4 753  227  0,085 
24.11. 259 046  22  5 452  185  0,070 
25.11. 232 079  18  11 895  229  0,094 
28.11. 380 021  16  17 581  206  0,052 
29.11. 264 066  50  7 505  189  0,070 
30.11. 243 927  28  3 460  204  0,082 
Priemer 466 826  24  19 082  214  0,053 
Spolu 9 336 529  475  381 642  87  4 280 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období
 
Klientske prevody (objem v mil. Sk)
 
DátumŠtandardné úhradyInkasáPrioritné úhrady
 opravné položky opravné položky %
02.11. 13 719,394  0,611  42,906  0,000  4 547,637  24,836 
03.11. 12 899,301  38,630  44,930  0,000  815,552  5,910 
04.11. 13 958,902  0,054  95,695  0,014  289,197  2,016 
07.11. 14 609,863  0,837  77,983  0,000  1 059,534  6,728 
08.11. 12 891,027  0,387  46,145  0,314  646,784  4,761 
09.11. 16 006,143  0,098  68,052  0,000  1 117,214  6,499 
10.11. 18 867,635  0,185  35,338  0,112  698,339  3,563 
11.11. 14 776,889  0,089  35,780  0,093  1 864,102  11,178 
14.11. 14 070,212  0,171  32,255  0,063  843,212  5,642 
15.11. 13 904,069  0,333  92,436  0,003  823,768  5,558 
16.11. 15 559,785  0,737  59,641  0,034  3 889,357  19,936 
18.11. 19 780,828  0,070  268,033  0,370  1 897,588  8,646 
21.11. 15 019,042  0,252  194,975  0,000  1 604,078  9,538 
22.11. 11 745,937  0,085  134,919  0,000  771,822  6,100 
23.11. 13 988,115  2,289  62,570  0,000  3 991,843  22,122 
24.11. 16 950,799  0,407  43,422  0,000  2 246,964  11,678 
25.11. 21 322,529  0,075  58,654  0,000  5 885,612  21,585 
28.11. 24 320,497  0,116  85,769  0,000  753,587  2,995 
29.11. 12 202,605  6,977  60,858  0,074  681,771  5,264 
30.11. 13 515,264  0,928  45,283  0,000  5 579,279  29,149 
Priemer 15 505,442  2,667  79,282  0,054  2 000,362  10,685 
Spolu 310 108,836  53,331  1 585,644  1,077  40 007,240 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období