en en

Dáta za zvolené obdobie

 
Štatistiky za december 2005

 
Klientske prevody (počet)
 
DátumŠtandardné úhradyInkasáPrioritné úhrady
 opravné položky opravné položky %
01.12. 282 221  20  5 385  192  0,067 
02.12. 304 736  24  5 107  213  0,069 
05.12. 367 462  29  16 997  185  0,048 
06.12. 537 379  57  7 169  136  0,025 
07.12. 411 174  24  3 096  228  0,055 
08.12. 517 145  16  5 251  209  0,040 
09.12. 512 611  13  5 172  149  0,029 
12.12. 699 604  28  17 876  191  0,027 
13.12. 789 326  122  3 517  218  0,027 
14.12. 674 038  33  4 579  189  0,028 
15.12. 776 635  44  38 374  11  216  0,026 
16.12. 1 081 344  19  4 003  15  214  0,020 
19.12. 467 568  14  173 360  198  0,031 
20.12. 431 497  27  10 174  192  0,043 
21.12. 486 491  14  8 810  295  0,060 
22.12. 346 820  17  7 675  10  303  0,085 
23.12. 346 508  34  6 484  216  0,061 
27.12. 416 821  14  16 617  174  0,040 
28.12. 332 272  24  11 102  157  0,046 
29.12. 335 890  20  3 951  183  0,054 
30.12. 332 897  22  7 746  124  0,036 
Priemer 497 640  29  17 259  199  0,044 
Spolu 10 450 439  615  362 445  56  4 182 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období
 
Klientske prevody (objem v mil. Sk)
 
DátumŠtandardné úhradyInkasáPrioritné úhrady
 opravné položky opravné položky %
01.12. 15 669,600  0,146  34,077  0,000  2 526,918  13,861 
02.12. 12 793,494  0,100  22,042  0,000  593,016  4,423 
05.12. 13 844,442  0,437  74,181  0,000  760,285  5,179 
06.12. 14 428,141  1,475  105,558  0,015  312,396  2,104 
07.12. 18 711,583  9,196  59,701  0,146  2 120,056  10,143 
08.12. 19 041,731  2,278  47,451  0,010  2 313,788  10,809 
09.12. 17 647,577  0,306  22,427  0,000  846,967  4,574 
12.12. 15 652,377  0,364  48,858  0,000  825,802  4,997 
13.12. 16 301,055  3,448  31,324  0,000  248,933  1,501 
14.12. 18 433,947  0,967  37,638  0,030  2 190,208  10,600 
15.12. 22 194,773  0,408  96,355  0,028  488,828  2,146 
16.12. 19 191,478  0,271  36,585  0,064  2 306,973  10,712 
19.12. 16 000,689  0,080  298,162  0,000  656,794  3,874 
20.12. 20 781,907  0,280  76,572  0,000  1 616,611  7,193 
21.12. 20 882,311  0,275  152,867  0,000  4 289,981  16,939 
22.12. 18 298,660  1,687  73,708  0,237  3 095,352  14,417 
23.12. 21 214,690  2,765  62,787  0,000  2 578,214  10,806 
27.12. 27 974,437  0,097  63,527  0,485  1 445,722  4,903 
28.12. 24 814,758  0,230  76,990  0,000  2 638,200  9,583 
29.12. 19 467,216  1,154  46,324  0,000  9 760,149  33,340 
30.12. 20 436,149  0,166  50,367  0,011  1 525,532  6,930 
Priemer 18 751,477  1,244  72,262  0,049  2 054,320  9,002 
Spolu 393 781,015  26,130  1 517,501  1,026  43 140,725 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období