en en

Dáta za zvolené obdobie

 
Štatistiky za január 2006

 
Klientske prevody (počet)
 
DátumŠtandardné úhradyInkasáPrioritné úhrady
 opravné položky opravné položky %
02.01. 338 408  19  5 066  168  0,049 
03.01. 234 859  13  1 304  173  0,073 
04.01. 265 511  6 342  398  0,146 
05.01. 323 250  12  13 518  965  0,286 
09.01. 702 012  28  5 759  1 656  0,233 
10.01. 548 133  23  2 818  10 554  1,880 
11.01. 614 964  20  18 026  137  0,022 
12.01. 603 760  23  5 993  169  0,028 
13.01. 673 219  14  1 867  139  0,021 
16.01. 1 302 089  14 011  219  0,017 
17.01. 647 677  15  42 922  180  0,026 
18.01. 339 300  18  116 528  168  0,037 
19.01. 289 475  18  78 714  205  0,056 
20.01. 266 354  20  11 270  158  0,057 
23.01. 445 183  11  7 493  262  0,058 
24.01. 273 592  26  5 055  190  0,068 
25.01. 243 950  17  3 334  10  253  0,102 
26.01. 378 244  17  5 040  12  184  0,048 
27.01. 201 489  17 416  171  0,078 
30.01. 265 428  17  9 067  238  0,087 
31.01. 274 539  24  6 037  199  0,071 
Priemer 439 592  17  17 980  799  0,164 
Spolu 9 231 436  361  377 580  46  16 786 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období
 
Klientske prevody (objem v mil. Sk)
 
DátumŠtandardné úhradyInkasáPrioritné úhrady
 opravné položky opravné položky %
02.01. 12 221,178  0,202  25,469  0,001  2 407,448  16,428 
03.01. 10 719,832  0,083  17,095  0,046  472,518  4,215 
04.01. 13 085,496  0,755  60,201  0,000  1 860,994  12,400 
05.01. 13 815,538  2,105  60,660  0,063  707,971  4,854 
09.01. 20 555,914  0,331  28,972  0,000  3 111,333  13,130 
10.01. 15 637,518  0,133  51,588  0,000  3 676,779  18,986 
11.01. 15 746,301  0,124  36,688  0,004  2 943,129  15,717 
12.01. 17 216,649  0,313  31,491  0,059  461,960  2,608 
13.01. 14 205,164  0,575  15,502  0,000  611,609  4,123 
16.01. 15 006,361  0,043  95,241  0,000  1 298,611  7,918 
17.01. 12 920,559  0,323  99,090  0,000  971,709  6,945 
18.01. 13 146,490  0,722  265,042  0,000  1 285,505  8,746 
19.01. 13 228,701  0,527  97,223  0,000  1 039,189  7,234 
20.01. 17 234,440  0,512  39,248  0,002  1 661,855  8,776 
23.01. 17 365,766  0,037  130,905  0,000  2 279,221  11,525 
24.01. 13 755,008  0,228  38,653  0,000  8 100,043  36,997 
25.01. 19 504,127  0,375  41,362  0,320  14 025,331  41,777 
26.01. 31 016,951  0,686  47,651  0,298  6 974,193  18,334 
27.01. 11 792,485  0,185  154,791  0,000  1 423,521  10,646 
30.01. 10 919,920  0,546  49,881  0,003  38 278,251  77,725 
31.01. 15 664,840  1,062  42,960  0,000  2 160,834  12,092 
Priemer 15 464,726  0,470  68,082  0,038  4 559,619  16,246 
Spolu 324 759,238  9,867  1 429,713  0,796  95 752,004 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období