en en

Dáta za zvolené obdobie

 
Štatistiky za február 2006

 
Klientske prevody (počet)
 
DátumŠtandardné úhradyInkasáPrioritné úhrady
 opravné položky opravné položky %
01.02. 294 336  22  2 584  210  0,071 
02.02. 285 253  22  11 771  184  0,062 
03.02. 255 736  23  4 622  128  0,049 
06.02. 446 838  10  14 369  222  0,048 
07.02. 427 221  14  7 212  134  0,031 
08.02. 417 493  14  3 327  18  174  0,041 
09.02. 523 229  12  4 602  15  145  0,027 
10.02. 415 764  23  7 912  226  0,053 
13.02. 860 808  23  1 582  266  0,031 
14.02. 730 030  13  6 422  180  0,024 
15.02. 633 243  14  62 189  169  0,024 
16.02. 1 184 198  22  4 645  182  0,015 
17.02. 400 035  32  112 512  173  0,034 
20.02. 386 009  26  15 610  189  0,047 
21.02. 454 437  15  79 451  175  0,033 
22.02. 228 958  12  7 127  113  0,048 
23.02. 236 338  10  5 701  147  0,061 
24.02. 234 835  13  5 853  161  0,067 
27.02. 337 030  17  13 769  168  0,048 
28.02. 299 942  12  10 585  176  0,057 
Priemer 452 587  17  19 092  176  0,044 
Spolu 9 051 733  349  381 845  59  3 522 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období
 
Klientske prevody (objem v mil. Sk)
 
DátumŠtandardné úhradyInkasáPrioritné úhrady
 opravné položky opravné položky %
01.02. 15 312,163  0,624  30,069  0,030  6 716,782  30,448 
02.02. 14 138,840  0,796  65,719  0,000  804,391  5,359 
03.02. 12 217,794  0,781  35,658  0,000  739,370  5,690 
06.02. 9 366,672  0,064  72,183  0,000  1 217,115  11,422 
07.02. 12 820,186  19,073  43,965  0,000  314,724  2,385 
08.02. 14 801,560  0,121  76,357  0,155  4 466,107  23,087 
09.02. 17 649,812  0,261  26,997  0,216  620,649  3,392 
10.02. 15 949,625  5,455  20,796  0,013  377,631  2,309 
13.02. 13 734,351  0,174  16,104  0,035  1 899,010  12,135 
14.02. 14 766,510  0,088  37,164  0,002  1 156,556  7,246 
15.02. 17 542,401  0,870  173,038  0,005  3 043,838  14,662 
16.02. 14 787,530  0,260  39,174  0,047  962,719  6,097 
17.02. 13 378,763  0,334  248,335  0,000  2 023,696  12,930 
20.02. 10 920,416  0,205  59,710  0,000  4 013,934  26,770 
21.02. 10 026,361  0,182  136,434  0,004  6 062,359  37,364 
22.02. 10 918,637  3,799  41,441  0,000  1 902,558  14,787 
23.02. 12 731,521  0,070  26,751  0,000  518,209  3,903 
24.02. 19 315,442  0,526  33,715  0,000  1 982,365  9,293 
27.02. 16 404,187  0,113  74,008  0,000  1 989,357  10,772 
28.02. 19 571,606  0,076  84,640  0,217  753,586  3,692 
Priemer 14 317,719  1,694  67,113  0,036  2 078,248  12,187 
Spolu 286 354,377  33,872  1 342,258  0,724  41 564,956 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období