en en

Dáta za zvolené obdobie

 
Štatistiky za marec 2006

 
Klientske prevody (počet)
 
DátumŠtandardné úhradyInkasáPrioritné úhrady
 opravné položky opravné položky %
01.03. 318 256  19  2 776  183  0,057 
02.03. 300 108  14  5 948  147  0,048 
03.03. 263 014  25  5 192  173  0,064 
06.03. 492 759  19  14 448  226  0,045 
07.03. 444 277  12  6 583  118  0,026 
08.03. 433 141  10  2 364  158  0,036 
09.03. 515 538  13  4 530  10  170  0,033 
10.03. 430 927  26  5 561  136  0,031 
13.03. 803 516  12  15 719  261  0,032 
14.03. 763 995  23  8 509  172  0,022 
15.03. 680 018  13  51 864  207  0,028 
16.03. 1 197 544  32  6 556  199  0,017 
17.03. 390 647  23  115 874  212  0,042 
20.03. 390 571  11  16 116  168  0,041 
21.03. 470 603  21  80 120  12  156  0,028 
22.03. 236 081  35  5 410  166  0,069 
23.03. 243 944  28  8 314  198  0,078 
24.03. 213 831  28  6 772  162  0,073 
27.03. 334 372  13  13 670  180  0,052 
28.03. 276 736  12  7 317  209  0,074 
29.03. 237 632  4 050  211  0,087 
30.03. 231 805  14  5 990  217  0,091 
31.03. 242 311  32  5 983  216  0,087 
Priemer 430 940  19  17 377  185  0,051 
Spolu 9 911 626  443  399 666  70  4 245 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období
 
Klientske prevody (objem v mil. Sk)
 
DátumŠtandardné úhradyInkasáPrioritné úhrady
 opravné položky opravné položky %
01.03. 14 847,812  0,129  78,650  0,034  5 543,968  27,083 
02.03. 13 751,216  0,332  28,357  0,125  6 369,685  31,612 
03.03. 11 830,062  0,537  22,290  0,012  5 041,326  29,841 
06.03. 11 842,525  0,110  70,069  0,000  3 703,520  23,716 
07.03. 12 060,940  0,184  73,524  0,032  1 893,150  13,496 
08.03. 14 135,868  0,215  45,824  0,049  7 893,413  35,757 
09.03. 15 731,701  0,078  25,422  0,401  3 684,776  18,952 
10.03. 13 748,499  0,121  23,503  0,000  1 626,159  10,561 
13.03. 13 927,762  0,061  40,598  0,178  1 814,532  11,497 
14.03. 13 170,932  0,122  46,837  0,000  1 782,943  11,886 
15.03. 15 696,736  0,100  206,289  0,014  15 740,101  49,742 
16.03. 15 225,928  0,866  49,751  0,005  3 619,019  19,153 
17.03. 13 369,127  0,599  239,324  0,000  2 710,834  16,611 
20.03. 13 367,472  0,059  49,673  0,000  1 451,809  9,764 
21.03. 11 134,545  0,588  158,304  0,164  3 244,581  22,318 
22.03. 11 219,231  1,420  60,009  0,000  12 066,170  51,682 
23.03. 13 096,882  0,670  93,901  0,114  2 968,369  18,369 
24.03. 13 796,544  0,266  29,629  0,000  4 982,050  26,488 
27.03. 17 558,772  0,060  43,428  0,000  7 876,666  30,914 
28.03. 20 708,033  0,124  118,014  0,005  25 398,705  54,946 
29.03. 21 990,341  0,050  66,820  0,000  48 419,828  68,703 
30.03. 17 920,448  0,112  28,519  0,000  11 064,559  38,136 
31.03. 18 829,278  0,167  37,913  0,000  9 902,249  34,419 
Priemer 14 737,420  0,303  71,159  0,049  8 208,627  28,506 
Spolu 338 960,654  6,970  1 636,648  1,133  188 798,412 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období