en en

Dáta za zvolené obdobie

 
Štatistiky za apríl 2006

 
Klientske prevody (počet)
 
DátumŠtandardné úhradyInkasáPrioritné úhrady
 opravné položky opravné položky %
03.04. 380 337  3 770  2 302  184  0,048 
04.04. 341 677  2 831  4 502  15  187  0,054 
05.04. 322 419  266  15 260  246  0,073 
06.04. 527 635  100  6 414  176  0,033 
07.04. 472 629  20  4 595  194  0,041 
10.04. 583 798  31  2 632  189  0,032 
11.04. 816 034  17  20 000  368  0,044 
12.04. 737 986  32  6 797  10  212  0,028 
13.04. 928 720  40  4 313  242  0,026 
18.04. 1 205 542  132  50 570  457  0,036 
19.04. 607 379  161  10 857  282  0,046 
20.04. 333 664  49  202 216  218  0,041 
21.04. 446 738  55  7 999  258  0,057 
24.04. 299 449  27  4 219  227  0,075 
25.04. 296 856  5 140  202  0,067 
26.04. 386 504  17  5 848  217  0,055 
27.04. 225 930  30  16 808  240  0,099 
28.04. 250 584  12  5 665  247  0,096 
Priemer 509 105  422  20 897  241  0,053 
Spolu 9 163 881  7 598  376 137  49  4 346 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období
 
Klientske prevody (objem v mil. Sk)
 
DátumŠtandardné úhradyInkasáPrioritné úhrady
 opravné položky opravné položky %
03.04. 17 926,352  51,327  32,080  0,006  6 826,203  27,485 
04.04. 12 968,790  66,321  37,212  0,099  456,560  3,375 
05.04. 13 786,091  2,831  88,615  0,000  37 175,842  72,818 
06.04. 14 604,487  6,147  65,693  0,000  1 376,856  8,577 
07.04. 15 222,818  2,334  27,517  0,005  1 861,294  10,876 
10.04. 16 161,036  7,005  20,810  0,030  2 681,399  14,210 
11.04. 16 641,468  0,927  43,355  0,050  3 684,601  18,088 
12.04. 18 262,569  2,013  79,744  0,222  18 853,183  50,684 
13.04. 18 000,304  0,215  50,242  0,025  4 078,491  18,430 
18.04. 15 132,347  3,912  131,665  0,000  4 918,694  24,366 
19.04. 13 098,345  6,325  94,046  0,045  34 304,617  72,215 
20.04. 22 563,567  0,839  405,670  0,003  5 267,393  18,654 
21.04. 20 057,150  0,988  82,736  0,000  4 867,819  19,465 
24.04. 13 513,426  0,090  40,701  0,000  11 070,699  44,957 
25.04. 15 549,940  0,337  65,759  0,000  8 227,441  34,506 
26.04. 29 081,287  0,077  108,520  0,000  25 540,454  46,666 
27.04. 14 282,035  0,496  93,041  0,000  6 035,302  29,569 
28.04. 16 505,460  0,558  27,707  0,000  6 099,995  26,951 
Priemer 16 853,193  8,486  83,062  0,027  10 184,825  30,105 
Spolu 303 357,472  152,742  1 495,113  0,485  183 326,843 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období