en en

Dáta za zvolené obdobie

 
Štatistiky za máj 2006

 
Klientske prevody (počet)
 
DátumŠtandardné úhradyInkasáPrioritné úhrady
 opravné položky opravné položky %
02.05. 476 777  18  6 930  242  0,050 
03.05. 366 893  14  1 570  223  0,060 
04.05. 384 391  7 684  207  0,053 
05.05. 464 991  16  17 573  219  0,045 
09.05. 780 056  14  6 716  254  0,032 
10.05. 618 612  11  5 847  13  267  0,043 
11.05. 761 506  12  19 051  211  0,027 
12.05. 571 007  16  2 488  556  0,097 
15.05. 954 365  34  18 806  243  0,025 
16.05. 1 286 679  23  41 848  195  0,015 
17.05. 541 131  17  111 067  267  0,041 
18.05. 349 495  22  18 200  242  0,066 
19.05. 306 086  15  76 686  207  0,054 
22.05. 420 398  30  12 931  254  0,059 
23.05. 345 412  13  5 833  252  0,072 
24.05. 254 929  18  2 138  263  0,102 
25.05. 248 810  21  7 206  252  0,098 
26.05. 339 801  16  5 698  295  0,085 
29.05. 254 709  17  15 575  239  0,088 
30.05. 270 550  13  4 819  235  0,085 
31.05. 236 431  5 889  310  0,128 
Priemer 487 287  17  18 788  259  0,063 
Spolu 10 233 029  353  394 555  55  5 433 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období
 
Klientske prevody (objem v mil. Sk)
 
DátumŠtandardné úhradyInkasáPrioritné úhrady
 opravné položky opravné položky %
02.05. 16 900,343  0,231  52,105  0,024  4 309,176  20,267 
03.05. 15 979,705  0,085  28,083  0,000  49 333,935  75,501 
04.05. 14 798,617  0,426  72,882  0,002  4 716,999  24,080 
05.05. 17 545,073  0,362  74,811  0,000  2 338,080  11,715 
09.05. 16 650,078  8,361  68,514  0,033  796,699  4,546 
10.05. 17 841,621  0,201  42,011  0,093  26 510,623  59,716 
11.05. 17 715,218  0,107  89,772  0,000  695,847  3,761 
12.05. 18 554,761  0,147  20,775  0,000  5 425,947  22,607 
15.05. 19 800,230  0,224  84,297  0,032  3 087,177  13,439 
16.05. 15 217,150  8,665  128,938  0,000  1 927,577  11,153 
17.05. 15 247,931  0,186  280,181  0,000  41 430,652  72,738 
18.05. 13 372,251  0,086  69,813  0,004  3 904,933  22,511 
19.05. 16 887,174  1,842  112,012  0,000  236,735  1,373 
22.05. 16 496,402  0,401  95,195  0,000  8 737,994  34,497 
23.05. 12 339,932  0,954  48,193  0,033  21 613,612  63,564 
24.05. 14 250,546  0,511  44,377  0,000  44 063,241  75,504 
25.05. 23 580,596  1,103  83,010  0,000  10 101,675  29,916 
26.05. 20 357,360  0,297  101,300  0,157  11 523,976  36,031 
29.05. 10 207,302  0,159  51,458  0,000  2 094,828  16,957 
30.05. 13 814,094  0,590  52,313  0,000  1 967,013  12,423 
31.05. 19 116,960  0,059  56,784  0,094  24 983,076  56,578 
Priemer 16 508,254  1,190  78,896  0,022  12 847,609  31,851 
Spolu 346 673,344  24,997  1 656,824  0,472  269 799,795 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období