en en

Dáta za zvolené obdobie

 
Štatistiky za jún 2006

 
Klientske prevody (počet)
 
DátumŠtandardné úhradyInkasáPrioritné úhrady
 opravné položky opravné položky %
01.06. 278 993  20  5 782  361  0,127 
02.06. 310 674  16  4 286  241  0,076 
05.06. 369 288  22  13 673  241  0,063 
06.06. 543 199  29  2 852  210  0,038 
07.06. 416 451  14  6 350  258  0,061 
08.06. 508 079  16  6 024  302  0,059 
09.06. 602 934  22  5 259  241  0,040 
12.06. 933 509  28  20 458  241  0,025 
13.06. 894 038  22  3 132  240  0,027 
14.06. 583 349  31  7 830  268  0,045 
15.06. 456 635  31  44 073  264  0,053 
16.06. 980 410  28  10 460  262  0,026 
19.06. 432 669  20  111 019  225  0,041 
20.06. 354 237  21  93 073  225  0,050 
21.06. 434 028  18  8 040  310  0,070 
22.06. 269 416  29  3 064  15  218  0,080 
23.06. 250 763  26  5 689  238  0,093 
26.06. 356 391  15  18 076  236  0,063 
27.06. 290 154  15  2 972  274  0,093 
28.06. 250 600  12  8 021  255  0,098 
29.06. 248 419  39  1 996  292  0,116 
30.06. 280 183  13  6 654  16  291  0,101 
Priemer 456 565  22  17 672  259  0,066 
Spolu 10 044 419  487  388 783  83  5 693 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období
 
Klientske prevody (objem v mil. Sk)
 
DátumŠtandardné úhradyInkasáPrioritné úhrady
 opravné položky opravné položky %
01.06. 15 236,068  0,117  31,330  0,000  6 193,904  28,861 
02.06. 13 618,976  0,152  21,232  0,000  3 372,548  19,823 
05.06. 12 713,835  0,267  45,220  0,000  945,646  6,900 
06.06. 13 213,320  0,707  90,024  0,000  6 463,386  32,697 
07.06. 15 745,070  0,101  68,276  0,011  37 024,474  70,072 
08.06. 16 915,019  0,154  53,588  0,000  3 096,882  15,434 
09.06. 19 768,698  0,159  44,060  0,000  5 071,342  20,380 
12.06. 17 266,490  0,213  50,928  0,006  3 665,230  17,468 
13.06. 15 218,796  0,135  34,093  0,000  6 282,612  29,173 
14.06. 13 916,869  25,249  53,201  0,106  18 231,734  56,573 
15.06. 20 401,852  4,406  130,422  0,018  6 304,917  23,489 
16.06. 15 343,622  0,215  67,573  0,000  4 585,422  22,931 
19.06. 17 025,004  0,874  257,204  0,002  1 527,476  8,120 
20.06. 13 766,519  0,508  107,602  0,000  865,171  5,870 
21.06. 14 623,683  0,081  169,268  0,225  28 146,728  65,549 
22.06. 14 972,681  0,100  63,830  0,029  2 341,084  13,472 
23.06. 15 864,478  0,974  52,862  0,137  2 939,952  15,590 
26.06. 21 080,219  0,313  104,693  0,000  2 593,428  10,907 
27.06. 22 249,640  0,401  56,767  0,017  12 691,303  36,263 
28.06. 14 203,075  0,489  61,509  0,000  34 867,471  70,966 
29.06. 14 050,244  1,424  46,535  0,027  9 565,514  40,423 
30.06. 20 000,629  0,940  46,427  0,130  11 581,747  36,616 
Priemer 16 236,127  1,726  75,302  0,032  9 470,817  29,435 
Spolu 357 194,787  37,979  1 656,644  0,708  208 357,971 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období