en en

Dáta za zvolené obdobie

 
Štatistiky za júl 2006

 
Klientske prevody (počet)
 
DátumŠtandardné úhradyInkasáPrioritné úhrady
 opravné položky opravné položky %
03.07. 419 086  11  6 185  11  371  0,087 
04.07. 420 335  5 242  248  0,058 
06.07. 558 409  18  16 511  246  0,043 
07.07. 595 116  11  5 962  256  0,043 
10.07. 581 315  13  5 943  13  289  0,049 
11.07. 814 277  18  3 223  224  0,027 
12.07. 511 301  25  21 814  261  0,049 
13.07. 717 207  31  4 692  286  0,040 
14.07. 800 137  9 536  14  289  0,036 
17.07. 1 183 799  18  12 167  59 258  4,721 
18.07. 586 393  17  48 204  264  0,042 
19.07. 347 135  18  194 360  246  0,045 
20.07. 312 269  20  8 220  269  0,084 
21.07. 433 854  30  6 582  389  0,088 
24.07. 274 823  36  7 195  233  0,083 
25.07. 293 900  1 485  282  0,095 
26.07. 366 033  21  9 024  292  0,078 
27.07. 215 858  12  2 318  253  0,116 
28.07. 218 650  14  17 274  236  0,100 
31.07. 251 500  13  7 675  340  0,131 
Priemer 495 070  17  19 681  3 227  0,301 
Spolu 9 901 397  342  393 612  65  64 532 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období
 
Klientske prevody (objem v mil. Sk)
 
DátumŠtandardné úhradyInkasáPrioritné úhrady
 opravné položky opravné položky %
03.07. 19 000,115  0,072  39,008  0,061  26 236,717  57,948 
04.07. 15 950,687  0,129  38,410  0,035  4 598,504  22,336 
06.07. 20 404,044  0,642  100,634  0,000  62 181,209  75,201 
07.07. 19 648,091  0,104  68,370  0,018  22 579,858  53,385 
10.07. 16 299,038  0,067  38,531  0,006  36 832,343  69,273 
11.07. 18 973,181  0,257  31,124  0,003  28 037,192  59,601 
12.07. 17 909,219  0,327  79,511  0,000  42 160,681  70,093 
13.07. 16 601,756  1,328  36,575  0,000  15 254,126  47,828 
14.07. 17 801,383  0,277  56,152  0,067  20 298,516  53,198 
17.07. 16 499,627  0,271  63,934  0,068  29 373,622  63,943 
18.07. 12 773,612  0,123  126,311  0,016  5 648,186  30,451 
19.07. 15 491,955  0,466  409,940  0,000  31 545,897  66,485 
20.07. 17 039,930  4,240  71,969  0,001  32 413,425  65,443 
21.07. 14 582,930  0,205  77,290  0,000  14 586,046  49,873 
24.07. 15 337,849  1,379  65,071  0,000  17 154,909  52,688 
25.07. 19 538,490  0,001  67,830  0,000  21 412,717  52,202 
26.07. 26 778,371  0,144  92,380  0,000  41 636,583  60,777 
27.07. 15 081,812  0,383  43,932  0,000  36 277,364  70,574 
28.07. 13 791,595  0,320  40,162  0,000  20 964,936  60,249 
31.07. 16 219,398  0,209  59,268  0,000  17 501,283  51,809 
Priemer 17 286,154  0,547  80,320  0,014  26 334,706  56,668 
Spolu 345 723,083  10,944  1 606,402  0,275  526 694,114 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období