en en

Dáta za zvolené obdobie

 
Štatistiky za august 2006

 
Klientske prevody (počet)
 
DátumŠtandardné úhradyInkasáPrioritné úhrady
 opravné položky opravné položky %
01.08. 294 776  16  2 365  237  0,080 
02.08. 297 474  10  6 200  211  0,069 
03.08. 292 390  128  2 058  205  0,070 
04.08. 326 838  38  5 308  243  0,073 
07.08. 544 656  18  17 790  240  0,043 
08.08. 517 255  20  1 881  252  0,049 
09.08. 501 798  16  5 426  264  0,052 
10.08. 481 663  27  5 258  237  0,049 
11.08. 649 136  34  20 017  251  0,037 
14.08. 796 836  19  2 471  248  0,031 
15.08. 776 348  14  50 488  10  230  0,028 
16.08. 1 184 745  42  7 281  250  0,021 
17.08. 382 619  20  116 217  312  0,063 
18.08. 318 796  14  14 333  233  0,070 
21.08. 440 732  17  81 663  237  0,045 
22.08. 322 663  16  9 601  13  251  0,075 
23.08. 251 487  2 097  269  0,106 
24.08. 230 456  22  5 772  247  0,104 
25.08. 214 278  16  9 695  234  0,104 
28.08. 375 235  16  15 016  10  260  0,067 
30.08. 295 564  11  8 056  391  0,129 
31.08. 284 908  14  7 750  304  0,104 
Priemer 444 575  24  18 034  255  0,067 
Spolu 9 780 653  534  396 743  62  5 606 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období
 
Klientske prevody (objem v mil. Sk)
 
DátumŠtandardné úhradyInkasáPrioritné úhrady
 opravné položky opravné položky %
01.08. 16 417,824  260,098  37,892  0,002  14 703,223  46,797 
02.08. 15 745,223  0,445  39,049  0,029  11 921,346  43,028 
03.08. 13 942,897  789,010  34,015  0,102  26 710,855  64,399 
04.08. 13 018,604  318,758  82,201  0,000  16 249,334  54,769 
07.08. 15 480,293  38,512  58,177  0,000  26 641,989  63,104 
08.08. 15 544,482  4,765  41,274  0,006  10 232,292  39,625 
09.08. 20 804,109  0,075  67,702  0,527  48 888,751  70,080 
10.08. 17 305,790  0,546  51,443  0,013  13 430,768  43,623 
11.08. 17 316,094  0,538  51,598  0,001  10 315,704  37,262 
14.08. 15 572,800  0,516  23,724  0,001  6 698,992  30,046 
15.08. 15 252,061  2,356  113,057  0,118  1 303,589  7,819 
16.08. 15 298,881  0,604  83,098  0,000  17 364,942  53,027 
17.08. 18 865,984  0,722  293,177  0,000  17 090,918  47,146 
18.08. 12 350,405  45,840  52,035  0,000  16 054,436  56,326 
21.08. 13 181,481  0,075  175,583  0,000  16 031,269  54,550 
22.08. 12 378,406  0,529  91,686  0,086  14 091,610  53,051 
23.08. 14 113,933  0,074  71,306  0,002  43 436,604  75,382 
24.08. 19 401,260  0,579  35,189  0,005  20 061,318  50,790 
25.08. 15 281,918  0,231  34,258  0,117  16 464,967  51,807 
28.08. 25 113,547  0,044  83,101  0,038  28 657,971  53,213 
30.08. 14 544,781  0,222  68,920  0,000  24 107,065  62,258 
31.08. 21 956,163  0,578  81,235  0,000  29 830,913  57,512 
Priemer 16 313,043  66,596  75,896  0,048  19 558,584  50,710 
Spolu 358 886,936  1 465,117  1 669,720  1,047  430 288,856 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období