en en

Dáta za zvolené obdobie

 
Štatistiky za september 2006

 
Klientske prevody (počet)
 
DátumŠtandardné úhradyInkasáPrioritné úhrady
 opravné položky opravné položky %
04.09. 368 681  17  19 520  350  0,090 
05.09. 408 822  12  2 532  264  0,064 
06.09. 493 592  64  6 884  332  0,066 
07.09. 446 359  23  2 678  268  0,060 
08.09. 504 951  22  4 780  257  0,050 
11.09. 699 793  22  20 261  11  1 108  0,154 
12.09. 678 372  3 663  227  0,033 
13.09. 739 429  35  4 728  285  0,038 
14.09. 866 383  12  38 125  261  0,029 
18.09. 1 148 732  45  15 400  425  0,036 
19.09. 647 685  56  21 084  361  0,054 
20.09. 310 172  32  194 489  291  0,058 
21.09. 450 929  33  8 837  292  0,063 
22.09. 270 972  30  5 407  490  0,177 
25.09. 291 138  19  10 055  264  0,088 
26.09. 388 693  30  3 685  287  0,073 
27.09. 254 327  12  5 518  333  0,128 
28.09. 254 299  11  15 799  229  0,085 
29.09. 265 584  23  5 640  321  0,118 
Priemer 499 416  27  20 478  350  0,077 
Spolu 9 488 913  504  389 085  47  6 645 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období
 
Klientske prevody (objem v mil. Sk)
 
DátumŠtandardné úhradyInkasáPrioritné úhrady
 opravné položky opravné položky %
04.09. 14 332,758  0,505  42,293  0,149  4 468,352  23,712 
05.09. 16 392,028  0,058  26,471  0,000  9 872,053  37,550 
06.09. 15 089,130  1,487  121,595  0,000  45 494,720  74,942 
07.09. 17 824,217  0,238  52,696  0,082  13 091,063  42,272 
08.09. 19 420,324  0,205  46,867  0,003  9 999,853  33,935 
11.09. 18 305,329  0,207  69,328  0,090  12 422,411  40,336 
12.09. 16 986,123  0,055  35,913  0,002  2 171,521  11,314 
13.09. 18 251,941  1,245  46,846  0,021  13 512,298  42,475 
14.09. 22 245,111  4,259  111,293  0,004  6 462,647  22,422 
18.09. 17 030,471  0,331  79,959  0,028  10 344,091  37,677 
19.09. 16 276,087  1,214  83,929  0,000  6 253,374  27,652 
20.09. 20 320,913  4,893  371,891  0,000  35 285,025  63,028 
21.09. 14 085,714  0,676  144,957  0,000  10 978,826  43,549 
22.09. 15 175,901  1,189  52,598  0,000  1 890,818  11,044 
25.09. 19 594,663  52,280  75,288  0,000  11 856,164  37,545 
26.09. 25 140,474  0,739  99,982  0,207  18 715,273  42,577 
27.09. 15 197,222  0,103  83,153  0,000  30 691,137  66,761 
28.09. 14 337,236  0,199  44,407  0,159  7 656,618  34,742 
29.09. 18 682,180  0,199  36,632  0,000  12 983,582  40,954 
Priemer 17 615,149  3,689  85,584  0,039  13 902,622  38,657 
Spolu 334 687,822  70,082  1 626,098  0,745  264 149,826 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období