en en

Dáta za zvolené obdobie

 
Štatistiky za október 2006

 
Klientske prevody (počet)
 
DátumŠtandardné úhradyInkasáPrioritné úhrady
 opravné položky opravné položky %
02.10. 359 888  41  6 757  270  0,074 
03.10. 352 039  1 807  286  0,081 
04.10. 301 599  71  7 406  307  0,099 
05.10. 371 615  26  16 738  258  0,066 
06.10. 582 391  12  4 373  310  0,053 
09.10. 579 531  49  4 664  17  264  0,045 
10.10. 524 409  22  4 080  13  259  0,049 
11.10. 711 001  19  20 471  347  0,047 
12.10. 578 388  45  7 074  237  0,040 
13.10. 719 450  30  3 535  10  300  0,041 
16.10. 1 302 593  21  14 659  395  0,030 
17.10. 702 301  22  45 063  292  0,039 
18.10. 361 613  26  128 427  319  0,065 
19.10. 317 003  24  77 763  238  0,060 
20.10. 292 296  21  7 046  263  0,088 
23.10. 471 940  22  16 527  299  0,061 
24.10. 292 712  10  1 695  317  0,108 
25.10. 275 946  11  6 896  290  0,102 
26.10. 391 076  15  4 370  378  0,095 
27.10. 221 856  17 519  268  0,112 
30.10. 286 834  18  4 868  295  0,101 
31.10. 323 334  10  7 988  282  0,085 
Priemer 469 083  24  18 624  294  0,070 
Spolu 10 319 815  532  409 726  63  6 474 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období
 
Klientske prevody (objem v mil. Sk)
 
DátumŠtandardné úhradyInkasáPrioritné úhrady
 opravné položky opravné položky %
02.10. 15 544,883  0,424  68,969  0,000  10 605,786  40,449 
03.10. 15 388,243  0,156  35,229  0,009  10 163,258  39,721 
04.10. 14 922,784  0,500  78,300  0,000  26 497,262  63,851 
05.10. 16 125,100  0,504  82,236  0,000  15 610,328  49,061 
06.10. 17 249,183  0,038  72,629  0,012  13 995,756  44,690 
09.10. 21 978,232  0,451  53,793  0,229  3 789,976  14,677 
10.10. 16 255,738  2,708  47,193  0,158  6 953,311  29,895 
11.10. 19 323,092  1,089  99,484  0,136  24 737,158  56,016 
12.10. 18 005,194  0,295  54,863  0,000  12 966,904  41,792 
13.10. 15 879,281  0,376  51,497  0,195  8 374,957  34,456 
16.10. 17 669,984  0,147  133,417  0,000  9 280,748  34,266 
17.10. 14 585,618  0,099  121,384  0,000  9 545,962  39,360 
18.10. 16 697,413  0,336  332,364  0,000  28 538,851  62,628 
19.10. 14 435,354  0,244  139,636  0,000  12 636,774  46,438 
20.10. 16 391,578  27,895  66,869  0,000  5 827,111  26,115 
23.10. 14 076,604  1,013  151,005  0,000  6 166,952  30,237 
24.10. 16 280,524  0,094  77,486  0,116  5 125,359  23,857 
25.10. 28 076,128  0,243  49,335  0,011  36 258,111  56,316 
26.10. 29 444,130  0,600  84,722  0,000  19 869,679  40,223 
27.10. 14 464,735  0,060  82,622  0,000  7 771,530  34,820 
30.10. 14 012,198  3,607  35,886  0,000  9 483,153  40,294 
31.10. 17 207,211  0,038  80,147  0,000  13 834,307  44,452 
Priemer 17 455,146  1,860  90,867  0,039  13 546,965  40,619 
Spolu 384 013,207  40,917  1 999,066  0,866  298 033,233 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období