en en

Dáta za zvolené obdobie

 
Štatistiky za november 2006

 
Klientske prevody (počet)
 
DátumŠtandardné úhradyInkasáPrioritné úhrady
 opravné položky opravné položky %
02.11. 376 658  19  2 053  450  0,119 
03.11. 349 353  27  7 681  259  0,072 
06.11. 494 250  21  19 706  274  0,053 
07.11. 486 550  18  1 398  275  0,056 
08.11. 469 978  21  4 809  299  0,063 
09.11. 576 063  15  4 334  301  0,052 
10.11. 487 703  10  5 739  332  0,067 
13.11. 888 744  11  16 308  315  0,035 
14.11. 838 511  17  4 781  311  0,037 
15.11. 756 002  21  50 913  302  0,037 
16.11. 1 245 044  10 594  277  0,022 
20.11. 514 069  28  129 030  405  0,063 
21.11. 585 070  43  87 898  279  0,041 
22.11. 282 953  12  7 337  280  0,096 
23.11. 298 314  19  5 646  253  0,083 
24.11. 261 138  35  5 680  299  0,112 
27.11. 367 349  15  17 815  322  0,084 
28.11. 318 173  12  5 356  541  0,167 
29.11. 262 274  1 517  387  0,146 
30.11. 272 099  13  5 138  1 043  0,375 
Priemer 506 515  19  19 687  360  0,089 
Spolu 10 130 295  374  393 733  23  7 204 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období
 
Klientske prevody (objem v mil. Sk)
 
DátumŠtandardné úhradyInkasáPrioritné úhrady
 opravné položky opravné položky %
02.11. 18 286,392  0,627  51,612  0,000  27 934,620  60,369 
03.11. 16 067,872  0,314  49,626  0,000  3 187,242  16,510 
06.11. 13 703,059  0,149  109,226  0,012  4 385,661  24,100 
07.11. 16 733,164  0,417  69,396  0,000  1 908,544  10,200 
08.11. 20 210,962  0,664  82,454  0,039  39 099,712  65,831 
09.11. 20 774,556  0,326  104,150  0,000  7 349,045  26,035 
10.11. 18 262,136  0,075  60,584  0,000  4 555,564  19,912 
13.11. 17 347,091  0,023  57,667  0,000  4 813,240  21,664 
14.11. 18 299,907  0,839  44,035  0,100  3 602,485  16,414 
15.11. 17 761,992  5,266  239,949  0,040  11 553,013  39,083 
16.11. 24 533,965  0,378  90,812  0,000  14 306,051  36,747 
20.11. 21 542,295  0,575  308,061  0,003  5 070,326  18,834 
21.11. 17 052,371  0,522  156,331  0,000  1 331,450  7,181 
22.11. 19 696,780  0,112  177,855  0,088  38 684,713  66,060 
23.11. 14 969,008  0,474  71,250  0,000  3 612,106  19,365 
24.11. 23 459,814  1,412  69,829  0,000  2 417,852  9,318 
27.11. 19 666,991  0,350  72,028  0,000  8 474,064  30,036 
28.11. 25 131,109  0,187  121,599  0,000  17 170,584  40,474 
29.11. 13 837,680  0,058  64,157  0,000  21 361,670  60,577 
30.11. 21 622,098  0,242  76,972  0,000  3 066,450  12,382 
Priemer 18 947,962  0,651  103,880  0,014  11 194,220  30,055 
Spolu 378 959,242  13,010  2 077,593  0,282  223 884,392 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období