en en

Dáta za zvolené obdobie

 
Štatistiky za december 2006

 
Klientske prevody (počet)
 
DátumŠtandardné úhradyInkasáPrioritné úhrady
 opravné položky opravné položky %
01.12. 332 682  21  5 429  324  0,096 
04.12. 375 210  18  5 292  355  0,093 
05.12. 432 110  11  19 843  281  0,062 
06.12. 547 621  3 161  234  0,042 
07.12. 496 396  17  5 188  201  0,040 
08.12. 586 630  5 156  267  0,045 
11.12. 773 317  27  17 010  11  1 056  0,133 
12.12. 679 483  23  6 810  483  0,070 
13.12. 828 988  26  3 707  272  0,033 
14.12. 772 815  82  6 953  430  0,055 
15.12. 723 105  13  19 255  1 810  0,243 
18.12. 1 204 448  24  8 829  278  0,023 
19.12. 540 725  30  130 761  282  0,042 
20.12. 419 129  48  86 574  365  0,072 
21.12. 585 874  18  12 784  432  0,072 
22.12. 364 506  39  2 776  418  0,114 
27.12. 559 838  34  15 568  343  0,060 
28.12. 447 719  27  15 017  311  0,067 
29.12. 428 412  18  6 802  270  0,062 
Priemer 584 158  26  19 838  443  0,075 
Spolu 11 099 008  493  376 915  59  8 412 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období
 
Klientske prevody (objem v mil. Sk)
 
DátumŠtandardné úhradyInkasáPrioritné úhrady
 opravné položky opravné položky %
01.12. 20 331,045  0,059  33,068  0,055  797,797  3,770 
04.12. 14 613,193  0,375  32,681  0,000  1 980,322  11,911 
05.12. 23 541,940  0,168  73,116  0,067  1 298,538  5,212 
06.12. 32 627,920  0,044  169,833  0,016  30 163,077  47,908 
07.12. 32 716,072  2,978  58,838  0,003  1 336,559  3,918 
08.12. 24 028,012  40,010  39,404  0,013  4 109,455  14,564 
11.12. 21 761,123  0,783  103,651  0,111  9 626,921  30,569 
12.12. 31 306,710  0,998  77,508  0,039  7 680,935  19,661 
13.12. 22 890,701  0,814  82,351  0,261  19 210,259  45,539 
14.12. 21 639,569  0,974  32,045  0,000  11 960,314  35,561 
15.12. 34 703,628  0,295  173,250  0,000  5 503,683  13,629 
18.12. 21 179,028  0,491  94,126  0,123  3 077,404  12,638 
19.12. 20 786,640  1,057  318,159  0,011  1 245,938  5,574 
20.12. 22 194,451  11,481  195,089  0,011  21 636,101  49,131 
21.12. 24 619,640  0,445  192,416  0,080  3 896,095  13,571 
22.12. 25 591,205  0,226  56,931  0,000  6 927,765  21,266 
27.12. 37 369,045  1,276  91,831  0,000  23 608,065  38,657 
28.12. 29 587,713  1,848  117,360  0,000  31 913,585  51,791 
29.12. 33 837,277  0,352  134,573  0,000  7 652,887  18,385 
Priemer 26 069,732  3,404  109,275  0,042  10 190,826  23,329 
Spolu 495 324,912  64,674  2 076,230  0,790  193 625,700 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období