en en

Dáta za zvolené obdobie

 
Štatistiky za január 2007

 
Klientske prevody (počet)
 
DátumŠtandardné úhradyInkasáPrioritné úhrady
 opravné položky opravné položky %
02.01. 443 956  19  3 390  196  0,044 
03.01. 294 605  17  5 021  369  0,123 
04.01. 319 415  1 856  181  0,056 
05.01. 347 600  12  1 518  196  0,056 
08.01. 589 491  17  17 017  273  0,045 
09.01. 530 300  19  4 305  191  0,036 
10.01. 424 422  4 275  213  0,050 
11.01. 745 697  20  16 042  218  0,029 
12.01. 585 226  29  6 563  259  0,044 
15.01. 989 849  28  20 760  649  0,064 
16.01. 1 273 003  15  14 838  428  0,033 
17.01. 502 521  39  118 484  253  0,041 
18.01. 347 854  51  15 783  242  0,066 
19.01. 318 057  38  80 457  217  0,054 
22.01. 428 442  11  5 925  414  0,095 
23.01. 379 207  11  7 564  253  0,065 
24.01. 244 446  17  3 718  265  0,107 
25.01. 267 494  10  4 971  231  0,085 
26.01. 378 843  14  16 704  312  0,079 
29.01. 263 962  19  4 203  265  0,099 
30.01. 276 717  17  5 525  248  0,088 
31.01. 258 054  14  3 057  327  0,125 
Priemer 464 053  20  16 453  282  0,067 
Spolu 10 209 161  433  361 976  18  6 200 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období
 
Klientske prevody (objem v mil. Sk)
 
DátumŠtandardné úhradyInkasáPrioritné úhrady
 opravné položky opravné položky %
02.01. 15 813,091  0,237  36,829  0,194  7 616,176  32,455 
03.01. 14 976,035  1,144  36,182  0,070  25 023,259  62,501 
04.01. 15 579,669  0,063  53,240  0,000  7 113,601  31,273 
05.01. 20 052,915  0,043  69,983  0,000  9 351,210  31,727 
08.01. 15 397,538  3,693  68,004  0,000  5 735,054  27,047 
09.01. 17 462,320  0,041  38,775  0,000  3 657,698  17,287 
10.01. 16 291,156  0,032  46,943  0,000  37 304,248  69,542 
11.01. 20 312,620  0,890  46,559  0,000  34 379,208  62,805 
12.01. 15 505,283  0,893  39,419  0,188  37 279,349  70,571 
15.01. 17 027,114  8,270  159,843  0,000  40 549,703  70,222 
16.01. 16 464,872  0,082  70,711  0,000  20 285,005  55,091 
17.01. 16 951,528  1,134  334,148  0,000  15 640,674  47,500 
18.01. 13 550,557  0,481  63,167  0,000  13 624,924  50,020 
19.01. 20 484,885  0,718  113,153  0,000  7 999,694  27,972 
22.01. 18 731,910  0,144  138,484  0,014  22 071,153  53,909 
23.01. 14 205,202  12,894  76,620  0,000  17 624,996  55,217 
24.01. 16 871,222  0,375  98,554  0,000  43 080,450  71,740 
25.01. 20 900,048  0,169  42,462  0,000  29 653,742  58,608 
26.01. 30 968,452  0,122  74,936  0,010  54 820,759  63,846 
29.01. 12 828,198  2,643  35,979  0,000  39 071,295  75,227 
30.01. 14 376,071  1,768  100,011  0,015  24 500,455  62,857 
31.01. 17 720,082  1,461  74,348  0,000  43 593,730  71,012 
Priemer 17 385,035  1,695  82,652  0,022  24 544,381  53,110 
Spolu 382 470,768  37,297  1 818,350  0,491  539 976,383 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období