en en

Dáta za zvolené obdobie

 
Štatistiky za február 2007

 
Klientske prevody (počet)
 
DátumŠtandardné úhradyInkasáPrioritné úhrady
 opravné položky opravné položky %
01.02. 303 663  6 041  270  0,087 
02.02. 297 682  13  4 130  268  0,089 
05.02. 354 602  12 860  341  0,093 
06.02. 507 174  19 821  234  0,044 
07.02. 418 206  3 532  261  0,062 
08.02. 512 751  21  5 071  277  0,053 
09.02. 521 865  15  4 779  258  0,049 
12.02. 674 607  20  19 067  406  0,058 
13.02. 809 014  1 908  316  0,039 
14.02. 696 189  16  6 406  270  0,038 
15.02. 734 524  19  23 824  266  0,035 
16.02. 1 157 979  32  8 622  252  0,022 
19.02. 465 669  33  123 287  207  0,035 
20.02. 370 293  20  93 183  259  0,056 
21.02. 458 482  15  6 355  259  0,056 
22.02. 271 718  16  5 285  243  0,088 
23.02. 252 291  15  5 696  233  0,090 
26.02. 388 944  21  7 225  296  0,075 
27.02. 325 454  10  2 107  290  0,088 
28.02. 252 855  16  22 994  266  0,096 
Priemer 488 698  16  19 110  274  0,063 
Spolu 9 773 962  315  382 193  5 472 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období
 
Klientske prevody (objem v mil. Sk)
 
DátumŠtandardné úhradyInkasáPrioritné úhrady
 opravné položky opravné položky %
01.02. 17 337,931  70,939  80,032  0,000  10 121,688  36,659 
02.02. 12 845,903  0,608  47,344  0,000  7 408,706  36,491 
05.02. 16 481,919  0,066  38,842  0,000  17 393,575  51,287 
06.02. 12 961,459  0,023  120,546  0,000  19 036,120  59,269 
07.02. 15 765,209  0,042  69,560  0,196  31 644,570  66,649 
08.02. 21 489,248  0,271  45,940  0,000  15 175,931  41,338 
09.02. 16 264,375  0,189  53,665  0,000  10 578,210  39,329 
12.02. 15 089,242  0,814  126,954  0,000  12 051,490  44,196 
13.02. 15 861,011  0,003  41,972  0,000  17 431,608  52,293 
14.02. 15 290,044  0,050  82,485  0,000  26 899,469  63,634 
15.02. 19 693,437  0,154  173,328  0,000  15 845,709  44,370 
16.02. 17 088,670  0,270  56,548  0,000  17 666,165  50,748 
19.02. 13 206,373  1,973  303,715  0,000  13 456,831  49,898 
20.02. 18 052,534  0,294  123,524  0,000  20 917,874  53,506 
21.02. 16 492,894  0,063  198,626  0,000  19 855,485  54,329 
22.02. 15 175,500  0,260  76,504  0,000  6 839,797  30,960 
23.02. 15 433,901  0,324  72,571  0,000  10 187,157  39,648 
26.02. 23 334,741  0,194  97,841  0,002  11 465,716  32,854 
27.02. 21 757,791  0,064  78,491  0,000  15 487,369  41,495 
28.02. 20 151,726  0,854  102,717  0,000  6 956,398  25,564 
Priemer 16 988,695  3,873  99,560  0,010  15 320,993  45,726 
Spolu 339 773,908  77,455  1 991,205  0,198  306 419,868 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období