en en

Dáta za zvolené obdobie

 
Štatistiky za marec 2007

 
Klientske prevody (počet)
 
DátumŠtandardné úhradyInkasáPrioritné úhrady
 opravné položky opravné položky %
01.03. 340 175  2 302  262  0,076 
02.03. 317 365  26  4 269  226  0,070 
05.03. 388 473  6 648  374  0,095 
06.03. 553 459  15  2 146  243  0,044 
07.03. 407 831  48  4 890  234  0,057 
08.03. 521 764  27  15 284  19  295  0,055 
09.03. 526 074  15  6 294  225  0,042 
12.03. 665 749  34  20 201  245  0,036 
13.03. 823 627  33  4 554  318  0,038 
14.03. 716 507  17  1 765  264  0,037 
15.03. 768 601  67  24 629  218  0,027 
16.03. 1 169 991  30  9 587  227  0,019 
19.03. 465 804  126 191  240  0,041 
20.03. 371 481  13  98 173  267  0,057 
21.03. 466 504  17  7 490  240  0,051 
22.03. 272 212  11  6 187  278  0,100 
23.03. 251 254  21  2 388  279  0,110 
26.03. 359 770  16  5 700  263  0,072 
27.03. 317 915  15  17 067  226  0,067 
28.03. 256 785  35  7 071  242  0,092 
29.03. 253 874  13  1 980  289  0,113 
30.03. 257 745  7 242  329  0,124 
Priemer 476 044  22  17 366  263  0,065 
Spolu 10 472 960  477  382 058  40  5 784 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období
 
Klientske prevody (objem v mil. Sk)
 
DátumŠtandardné úhradyInkasáPrioritné úhrady
 opravné položky opravné položky %
01.03. 16 551,335  0,021  79,529  0,000  8 747,650  34,469 
02.03. 13 466,662  0,090  49,869  0,001  14 192,193  51,219 
05.03. 13 301,476  0,006  64,174  0,000  3 334,599  19,967 
06.03. 13 977,743  0,348  92,209  0,075  4 390,784  23,784 
07.03. 15 191,288  4,647  81,201  0,000  5 857,873  27,716 
08.03. 16 727,499  1,310  56,787  0,141  1 545,484  8,431 
09.03. 16 729,637  0,745  49,656  0,000  356,092  2,078 
12.03. 15 704,372  0,431  76,143  0,000  3 228,080  16,982 
13.03. 15 302,881  0,926  49,781  0,000  2 495,015  13,979 
14.03. 15 721,376  0,026  51,843  0,000  4 227,035  21,135 
15.03. 18 896,758  0,914  208,805  0,008  9 690,968  33,652 
16.03. 16 253,306  0,765  63,673  0,000  5 120,740  23,886 
19.03. 13 806,751  0,200  320,325  0,000  2 138,785  13,149 
20.03. 16 019,965  0,165  137,250  0,000  7 783,461  32,511 
21.03. 16 268,919  36,923  195,268  0,000  15 319,783  48,144 
22.03. 13 871,134  0,291  52,340  0,000  5 881,634  29,697 
23.03. 14 021,322  0,465  84,932  0,000  2 426,337  14,676 
26.03. 20 668,068  0,771  90,369  0,004  5 440,683  20,766 
27.03. 22 754,092  2,088  80,035  0,000  24 780,034  52,041 
28.03. 20 249,103  0,970  57,556  0,084  11 792,572  36,737 
29.03. 18 548,232  0,155  71,724  0,000  5 242,173  21,968 
30.03. 19 026,940  0,035  102,832  0,000  7 334,518  27,715 
Priemer 16 502,675  2,377  96,196  0,014  6 878,477  26,123 
Spolu 363 058,859  52,292  2 116,301  0,313  151 326,493 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období