en en

Dáta za zvolené obdobie

 
Štatistiky za apríl 2007

 
Klientske prevody (počet)
 
DátumŠtandardné úhradyInkasáPrioritné úhrady
 opravné položky opravné položky %
02.04. 404 612  13  5 939  273  0,066 
03.04. 410 358  892  309  0,075 
04.04. 438 808  22  8 818  270  0,060 
05.04. 555 674  23  4 416  298  0,053 
10.04. 784 362  28  17 628  440  0,055 
11.04. 811 927  35  21 257  227  0,027 
12.04. 626 211  16  3 620  273  0,043 
13.04. 866 863  46  4 523  269  0,031 
16.04. 1 384 784  48  18 587  408  0,029 
17.04. 782 218  45  15 219  261  0,033 
18.04. 418 495  65  135 522  271  0,049 
19.04. 346 434  24  77 396  312  0,074 
20.04. 312 007  54  5 145  274  0,086 
23.04. 516 436  54  11 783  246  0,047 
24.04. 306 780  34  4 879  324  0,104 
25.04. 291 651  23  2 076  335  0,114 
26.04. 413 377  30  9 895  326  0,077 
27.04. 252 895  33  23 213  423  0,153 
30.04. 336 688  14  4 122  342  0,100 
Priemer 540 031  32  19 733  310  0,067 
Spolu 10 260 580  612  374 930  10  5 881 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období
 
Klientske prevody (objem v mil. Sk)
 
DátumŠtandardné úhradyInkasáPrioritné úhrady
 opravné položky opravné položky %
02.04. 23 089,621  0,835  61,207  0,000  11 730,787  33,629 
03.04. 20 256,168  0,066  66,755  0,000  14 483,404  41,611 
04.04. 18 550,452  0,292  134,488  0,000  36 805,618  66,327 
05.04. 21 004,231  1,768  89,038  0,000  3 158,671  13,023 
10.04. 18 699,931  1,050  97,944  0,000  3 599,480  16,070 
11.04. 19 375,748  0,345  113,469  0,000  5 376,541  21,622 
12.04. 20 607,267  0,221  183,700  0,000  3 677,087  15,028 
13.04. 18 720,336  0,726  85,176  0,009  3 463,247  15,552 
16.04. 17 645,407  0,706  143,803  0,000  6 669,899  27,269 
17.04. 15 362,998  1,301  152,855  0,000  5 831,888  27,317 
18.04. 19 111,674  505,027  353,412  0,000  53 820,376  72,937 
19.04. 14 297,309  0,300  178,859  0,000  8 104,104  35,890 
20.04. 22 235,122  0,574  101,175  0,000  2 910,999  11,530 
23.04. 14 640,770  1,654  147,844  0,000  1 539,164  9,426 
24.04. 16 177,829  0,351  120,777  0,000  2 717,613  14,291 
25.04. 23 359,605  1,699  99,206  0,000  18 027,121  43,452 
26.04. 28 687,525  0,641  112,808  0,039  15 178,893  34,513 
27.04. 16 508,066  0,514  102,254  0,000  14 445,523  46,514 
30.04. 22 577,298  0,179  52,304  0,000  9 038,438  28,541 
Priemer 19 521,440  27,276  126,162  0,003  11 609,413  30,239 
Spolu 370 907,357  518,249  2 397,074  0,048  220 578,853 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období