en en

Dáta za zvolené obdobie

 
Štatistiky za máj 2007

 
Klientske prevody (počet)
 
DátumŠtandardné úhradyInkasáPrioritné úhrady
 opravné položky opravné položky %
02.05. 455 847  20  5 881  281  0,061 
03.05. 432 101  954  386  0,089 
04.05. 441 525  70  9 153  368  0,082 
07.05. 687 143  25  16 421  243  0,035 
09.05. 714 072  19  5 955  337  0,047 
10.05. 635 431  25  3 994  393  0,061 
11.05. 795 146  20  20 080  323  0,040 
14.05. 837 272  30  4 841  471  0,056 
15.05. 942 308  33  25 703  279  0,029 
16.05. 1 280 628  22  10 711  282  0,022 
17.05. 470 457  20  121 363  284  0,048 
18.05. 383 715  41  14 457  259  0,065 
21.05. 512 860  80 485  259  0,044 
22.05. 376 505  26  11 341  271  0,070 
23.05. 293 538  44  10 994  291  0,095 
24.05. 264 547  21  1 490  273  0,103 
25.05. 254 373  21  5 846  236  0,091 
28.05. 393 205  19  21 326  192  0,046 
29.05. 289 033  13  1 044  261  0,090 
30.05. 255 738  4 349  299  0,115 
31.05. 271 833  10  6 888  275  0,099 
Priemer 523 204  24  18 251  298  0,066 
Spolu 10 987 277  498  383 276  6 263 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období
 
Klientske prevody (objem v mil. Sk)
 
DátumŠtandardné úhradyInkasáPrioritné úhrady
 opravné položky opravné položky %
02.05. 18 496,985  0,404  129,499  0,000  21 910,575  54,050 
03.05. 21 646,834  0,358  71,939  0,000  5 952,596  21,511 
04.05. 18 967,716  0,956  130,259  0,000  2 141,223  10,081 
07.05. 20 250,390  0,217  116,043  0,000  1 721,305  7,793 
09.05. 18 341,009  0,837  103,468  0,000  15 362,808  45,441 
10.05. 21 335,352  0,218  162,317  0,000  5 276,691  19,708 
11.05. 20 316,687  1,726  109,396  0,000  3 762,864  15,555 
14.05. 17 713,292  3,453  93,553  0,000  3 466,257  16,291 
15.05. 19 082,638  0,192  202,526  0,000  1 131,420  5,542 
16.05. 20 632,379  6,229  145,890  0,000  24 858,789  54,463 
17.05. 15 427,766  0,213  304,163  0,000  6 552,242  29,403 
18.05. 16 835,975  0,505  103,972  0,004  2 682,490  13,670 
21.05. 13 476,878  0,191  230,772  0,000  1 291,233  8,609 
22.05. 12 715,323  0,353  141,509  0,000  3 633,652  22,034 
23.05. 14 003,050  1,275  127,151  0,000  36 417,772  72,044 
24.05. 15 164,397  1,746  58,731  0,000  5 011,636  24,765 
25.05. 27 701,393  3,099  115,155  0,000  2 575,659  8,474 
28.05. 23 385,921  0,168  126,866  0,000  13 487,339  36,452 
29.05. 13 968,844  0,128  113,586  0,000  14 259,216  50,312 
30.05. 20 121,301  0,172  76,852  0,000  28 442,276  58,474 
31.05. 19 264,023  0,160  137,774  0,000  7 038,549  26,620 
Priemer 18 516,579  1,076  133,401  0,000  9 856,028  28,633 
Spolu 388 848,153  22,600  2 801,421  0,004  206 976,592 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období