en en

Dáta za zvolené obdobie

 
Štatistiky za jún 2007

 
Klientske prevody (počet)
 
DátumŠtandardné úhradyInkasáPrioritné úhrady
 opravné položky opravné položky %
01.06. 306 783  19  4 781  306  0,098 
04.06. 370 880  13  4 151  242  0,064 
05.06. 416 897  20  15 424  233  0,054 
06.06. 529 632  18  6 681  252  0,047 
07.06. 470 911  22  1 195  250  0,053 
08.06. 537 127  47  5 438  314  0,058 
11.06. 724 325  49  2 722  260  0,036 
12.06. 649 554  39  19 439  257  0,038 
13.06. 734 728  45  4 943  305  0,041 
14.06. 722 819  27  6 677  287  0,039 
15.06. 729 037  16  22 687  287  0,038 
18.06. 1 181 123  11 027  211  0,018 
19.06. 454 082  15  130 578  258  0,044 
20.06. 309 756  10  89 919  298  0,075 
21.06. 479 851  14  2 927  313  0,065 
22.06. 280 467  18  8 774  231  0,080 
25.06. 315 300  7 334  258  0,080 
26.06. 421 463  2 300  251  0,059 
27.06. 267 216  33  22 763  293  0,101 
28.06. 276 850  17  2 051  296  0,106 
29.06. 318 537  28  5 541  263  0,081 
Priemer 499 873  23  17 969  270  0,061 
Spolu 10 497 338  473  377 352  21  5 665 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období
 
Klientske prevody (objem v mil. Sk)
 
DátumŠtandardné úhradyInkasáPrioritné úhrady
 opravné položky opravné položky %
01.06. 18 547,535  0,254  56,130  0,042  5 951,604  24,237 
04.06. 11 424,437  0,522  61,037  0,000  3 656,532  24,147 
05.06. 16 241,235  0,562  108,736  0,007  1 573,501  8,779 
06.06. 16 153,743  0,530  144,517  0,104  32 399,303  66,531 
07.06. 18 760,927  2,021  92,758  0,000  769,434  3,921 
08.06. 18 416,387  25,937  85,359  0,000  1 932,481  9,445 
11.06. 17 405,829  1,573  72,780  0,009  2 727,793  13,499 
12.06. 16 986,948  1,023  167,115  0,000  3 310,188  16,175 
13.06. 24 058,155  1,388  145,001  0,000  24 175,045  49,970 
14.06. 19 244,703  0,564  108,583  0,000  13 346,172  40,814 
15.06. 17 171,723  0,224  158,268  0,000  1 184,452  6,397 
18.06. 16 209,273  0,208  68,668  0,000  6 341,077  28,034 
19.06. 16 092,727  0,433  360,303  0,018  2 051,304  11,085 
20.06. 20 411,564  0,857  204,562  0,000  30 408,093  59,594 
21.06. 16 558,448  0,521  170,413  0,000  3 530,910  17,428 
22.06. 17 328,037  0,818  111,216  0,000  1 665,208  8,716 
25.06. 21 629,673  0,059  99,826  0,000  5 529,481  20,285 
26.06. 27 051,640  0,239  117,131  0,000  13 954,084  33,932 
27.06. 22 412,577  0,182  143,240  0,000  39 892,270  63,881 
28.06. 18 095,348  1,386  63,397  0,000  6 399,313  26,056 
29.06. 23 047,739  0,379  116,879  0,000  5 573,767  19,395 
Priemer 18 726,126  1,890  126,472  0,009  9 827,239  26,301 
Spolu 393 248,648  39,680  2 655,919  0,180  206 372,012 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období