en en

Dáta za zvolené obdobie

 
Štatistiky za júl 2007

 
Klientske prevody (počet)
 
DátumŠtandardné úhradyInkasáPrioritné úhrady
 opravné položky opravné položky %
02.07. 385 550  32  6 669  373  0,095 
03.07. 409 917  10  4 148  297  0,072 
04.07. 412 707  3 945  304  0,073 
06.07. 678 632  13  18 893  247  0,035 
09.07. 669 579  15  5 619  282  0,042 
10.07. 568 741  1 211  243  0,043 
11.07. 762 801  19  22 229  286  0,036 
12.07. 622 022  25  3 372  258  0,041 
13.07. 881 673  22  8 309  230  0,026 
16.07. 1 347 061  32  21 149  242  0,018 
17.07. 742 357  10  6 378  307  0,041 
18.07. 376 675  14  132 069  329  0,065 
19.07. 371 753  80 371  245  0,054 
20.07. 322 833  16  10 799  237  0,071 
23.07. 536 852  24  6 059  286  0,053 
24.07. 292 595  20  2 003  261  0,089 
25.07. 280 948  23  5 073  284  0,099 
26.07. 388 354  5 873  248  0,063 
27.07. 233 627  19 694  213  0,084 
30.07. 266 826  12  9 248  227  0,082 
31.07. 272 532  17  11 221  255  0,090 
Priemer 515 430  16  18 302  269  0,060 
Spolu 10 824 035  340  384 332  11  5 654 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období
 
Klientske prevody (objem v mil. Sk)
 
DátumŠtandardné úhradyInkasáPrioritné úhrady
 opravné položky opravné položky %
02.07. 32 346,066  0,547  93,474  0,000  24 627,170  43,155 
03.07. 21 969,490  0,103  98,645  0,000  17 430,169  44,129 
04.07. 25 317,594  48,132  163,620  0,000  40 366,801  61,258 
06.07. 22 212,550  1,441  100,644  0,000  6 506,100  22,574 
09.07. 18 685,769  0,392  84,715  0,000  3 500,251  15,717 
10.07. 19 513,646  0,900  84,687  0,155  1 478,117  7,013 
11.07. 26 173,144  0,970  158,149  0,019  32 439,806  55,196 
12.07. 19 382,509  0,344  67,086  0,000  1 755,090  8,277 
13.07. 18 360,441  0,359  66,957  0,000  1 158,138  5,913 
16.07. 19 417,341  0,371  172,705  0,000  2 385,980  10,857 
17.07. 15 312,707  0,136  119,840  0,000  1 762,766  10,251 
18.07. 19 493,375  0,882  370,311  0,000  35 224,602  63,941 
19.07. 14 788,841  0,066  159,694  0,000  2 278,416  13,226 
20.07. 19 008,053  0,315  92,450  0,000  1 671,250  8,046 
23.07. 16 119,394  1,337  147,067  0,000  6 400,449  28,235 
24.07. 16 282,773  0,252  103,107  0,000  6 475,852  28,326 
25.07. 28 333,417  0,817  107,319  0,000  48 126,569  62,855 
26.07. 29 507,138  0,036  165,011  0,000  17 991,894  37,747 
27.07. 14 885,773  0,357  83,438  0,000  5 693,769  27,555 
30.07. 13 594,395  199,178  84,910  0,000  6 575,372  32,147 
31.07. 21 062,900  1,934  171,072  0,000  6 694,722  23,969 
Priemer 20 560,348  12,327  128,329  0,008  12 883,013  29,066 
Spolu 431 767,316  258,869  2 694,901  0,174  270 543,283 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období