en en

Dáta za zvolené obdobie

 
Štatistiky za august 2007

 
Klientske prevody (počet)
 
DátumŠtandardné úhradyInkasáPrioritné úhrady
 opravné položky opravné položky %
01.08. 292 450  15  5 171  299  0,100 
02.08. 335 637  40  1 061  283  0,084 
03.08. 301 273  23  4 792  209  0,068 
06.08. 518 954  18  17 854  208  0,039 
07.08. 496 306  19  1 557  212  0,043 
08.08. 453 330  26  4 023  252  0,055 
09.08. 553 990  10  3 084  223  0,040 
10.08. 455 604  26  10 844  285  0,061 
13.08. 905 013  18  16 487  120  0,013 
14.08. 697 592  42  3 827  265  0,038 
15.08. 836 805  24  26 187  291  0,034 
16.08. 1 204 053  38  7 867  267  0,022 
17.08. 412 724  45  127 852  325  0,060 
20.08. 387 835  24  19 344  241  0,059 
21.08. 516 521  78 118  265  0,045 
22.08. 250 243  26  8 042  269  0,104 
23.08. 279 644  15  6 155  263  0,092 
24.08. 242 763  29  9 139  246  0,098 
27.08. 352 617  45  19 964  229  0,061 
28.08. 300 482  56  1 978  270  0,089 
30.08. 275 803  7 587  498  0,175 
31.08. 266 867  14  6 555  249  0,091 
Priemer 469 841  26  17 613  262  0,067 
Spolu 10 336 506  569  387 488  5 769 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období
 
Klientske prevody (objem v mil. Sk)
 
DátumŠtandardné úhradyInkasáPrioritné úhrady
 opravné položky opravné položky %
01.08. 20 800,664  0,490  118,875  0,000  35 168,586  62,702 
02.08. 15 417,943  3,646  60,038  0,000  2 572,806  14,250 
03.08. 14 918,327  4,197  61,250  0,000  3 104,416  17,163 
06.08. 14 828,940  0,589  170,839  0,000  979,141  6,127 
07.08. 16 400,314  0,554  125,319  0,000  973,321  5,562 
08.08. 25 229,179  0,216  121,995  0,000  37 183,126  59,460 
09.08. 19 599,191  0,059  145,416  0,000  1 929,071  8,901 
10.08. 19 380,429  17,523  74,555  0,000  2 297,035  10,552 
13.08. 17 370,726  2,024  100,486  0,000  1 897,194  9,794 
14.08. 15 554,836  0,377  109,498  0,000  2 703,236  14,717 
15.08. 19 847,274  0,357  198,757  0,000  31 937,335  61,437 
16.08. 19 881,681  0,496  86,660  0,000  5 299,230  20,972 
17.08. 13 689,990  0,663  317,541  0,133  2 974,081  17,513 
20.08. 19 302,372  0,735  136,031  0,000  3 191,900  14,104 
21.08. 16 348,057  0,073  267,158  0,000  3 902,076  19,018 
22.08. 19 871,077  0,570  145,211  0,000  35 011,480  63,624 
23.08. 20 765,210  0,113  89,224  0,000  1 643,789  7,306 
24.08. 21 915,722  1,289  77,761  0,000  7 121,678  24,459 
27.08. 19 599,696  1,310  135,954  0,000  9 044,739  31,425 
28.08. 23 310,640  0,831  126,019  0,000  12 024,073  33,907 
30.08. 18 248,265  0,129  140,245  0,000  41 963,420  69,531 
31.08. 20 591,529  0,292  129,394  0,000  2 417,105  10,446 
Priemer 18 766,912  1,661  133,556  0,006  11 151,765  26,499 
Spolu 412 872,062  36,533  2 938,226  0,133  245 338,838 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období