en en

Dáta za zvolené obdobie

 
Štatistiky za september 2007

 
Klientske prevody (počet)
 
DátumŠtandardné úhradyInkasáPrioritné úhrady
 opravné položky opravné položky %
03.09. 362 950  29  2 767  263  0,072 
04.09. 354 630  19  4 750  279  0,078 
05.09. 361 095  15 697  268  0,071 
06.09. 564 240  5 592  268  0,047 
07.09. 503 930  17  4 922  250  0,049 
10.09. 579 867  13  2 446  254  0,044 
11.09. 799 693  21  14 399  272  0,033 
12.09. 480 698  22  7 992  283  0,058 
13.09. 796 574  28  4 520  235  0,029 
14.09. 771 358  30  7 864  265  0,034 
17.09. 1 178 385  12  18 697  274  0,023 
18.09. 677 182  19  26 591  328  0,047 
19.09. 362 287  26  201 688  321  0,057 
20.09. 329 197  13  9 724  319  0,094 
21.09. 473 058  28  13 858  298  0,061 
24.09. 298 584  19  2 645  416  0,138 
25.09. 319 702  12  5 844  320  0,098 
26.09. 384 667  11  5 016  298  0,076 
27.09. 254 476  20 367  271  0,099 
28.09. 269 817  16  7 722  209  0,075 
Priemer 506 120  18  19 155  285  0,064 
Spolu 10 122 390  358  383 101  19  5 691 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období
 
Klientske prevody (objem v mil. Sk)
 
DátumŠtandardné úhradyInkasáPrioritné úhrady
 opravné položky opravné položky %
03.09. 16 322,298  0,455  83,263  0,000  1 280,641  7,241 
04.09. 16 715,585  0,130  113,937  0,051  3 435,911  16,954 
05.09. 21 741,831  1,280  174,667  0,000  28 841,146  56,820 
06.09. 18 432,405  0,027  81,878  0,000  1 235,921  6,258 
07.09. 18 679,259  0,938  78,532  0,071  621,669  3,208 
10.09. 16 895,603  0,142  49,218  0,000  1 617,462  8,714 
11.09. 18 193,756  0,703  141,200  0,000  1 388,509  7,040 
12.09. 23 241,546  0,259  169,887  0,000  43 858,227  65,197 
13.09. 23 606,881  0,342  49,129  0,000  3 835,424  13,951 
14.09. 19 029,311  0,416  115,358  0,000  989,337  4,914 
17.09. 17 938,387  0,129  103,526  0,000  1 551,016  7,916 
18.09. 15 036,556  0,547  172,841  0,012  2 958,906  16,286 
19.09. 19 638,765  0,298  456,535  0,000  22 352,822  52,659 
20.09. 27 319,116  0,375  94,983  0,000  5 938,028  17,804 
21.09. 18 516,022  0,529  201,613  0,000  10 565,332  36,079 
24.09. 18 632,439  1,968  80,320  0,000  3 205,466  14,623 
25.09. 19 401,069  0,195  114,074  0,856  6 633,254  25,367 
26.09. 35 610,462  1,413  158,658  0,000  49 643,661  58,121 
27.09. 16 891,703  0,073  112,723  0,000  2 316,875  11,991 
28.09. 18 204,519  3,079  117,809  0,000  5 226,900  22,193 
Priemer 20 002,376  0,665  133,508  0,050  9 874,825  22,667 
Spolu 400 047,513  13,298  2 670,151  0,990  197 496,507 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období