en en

Dáta za zvolené obdobie

 
Štatistiky za október 2007

 
Klientske prevody (počet)
 
DátumŠtandardné úhradyInkasáPrioritné úhrady
 opravné položky opravné položky %
01.10. 372 557  13  3 272  286  0,076 
02.10. 349 359  20  4 148  288  0,081 
03.10. 324 498  12  2 244  358  0,109 
04.10. 366 068  7 899  246  0,066 
05.10. 385 950  23  17 883  246  0,061 
08.10. 675 073  13  2 459  277  0,041 
09.10. 592 142  12  4 296  287  0,048 
10.10. 462 035  21  3 561  288  0,062 
11.10. 783 781  27  20 624  258  0,032 
12.10. 605 162  31  4 496  293  0,048 
15.10. 960 932  22  22 328  591  0,060 
16.10. 1 371 571  24  13 033  265  0,019 
17.10. 526 413  22  129 651  306  0,047 
18.10. 401 166  11  10 593  285  0,069 
19.10. 354 795  30  7 211  235  0,065 
22.10. 475 334  18  8 485  276  0,057 
23.10. 416 765  35  90 036  306  0,060 
24.10. 279 725  30  5 392  278  0,097 
25.10. 307 997  36  7 205  425  0,135 
26.10. 397 873  20  10 683  286  0,070 
29.10. 301 552  12  16 552  259  0,081 
30.10. 323 216  14  5 362  308  0,094 
31.10. 303 033  10 229  367  0,117 
Priemer 492 913  20  17 724  305  0,069 
Spolu 11 336 997  463  407 642  7 014 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období
 
Klientske prevody (objem v mil. Sk)
 
DátumŠtandardné úhradyInkasáPrioritné úhrady
 opravné položky opravné položky %
01.10. 19 287,976  0,188  76,146  0,000  4 375,756  18,432 
02.10. 15 180,085  0,755  90,393  0,000  5 108,099  25,065 
03.10. 16 362,840  1,650  64,520  0,000  21 615,131  56,816 
04.10. 16 117,769  0,032  229,370  0,000  4 771,812  22,595 
05.10. 16 569,722  0,315  99,888  0,000  3 214,179  16,165 
08.10. 16 916,252  0,276  85,371  0,000  1 006,424  5,589 
09.10. 22 392,936  2,478  131,822  0,000  3 232,002  12,547 
10.10. 21 523,961  0,813  117,425  0,000  34 783,133  61,645 
11.10. 20 308,334  0,497  97,897  0,000  9 025,528  30,665 
12.10. 21 006,811  0,177  60,907  0,003  5 143,221  19,622 
15.10. 18 263,009  0,192  179,276  0,000  4 128,593  18,292 
16.10. 16 943,414  0,188  165,011  0,000  4 702,886  21,561 
17.10. 18 710,565  0,287  371,487  0,000  23 503,833  55,191 
18.10. 17 741,734  0,560  98,192  0,000  5 153,012  22,411 
19.10. 17 506,274  0,550  78,239  0,000  2 095,863  10,649 
22.10. 15 141,189  1,199  235,295  0,000  3 285,861  17,606 
23.10. 16 309,530  1,305  211,461  0,000  3 450,568  17,276 
24.10. 25 776,827  0,353  113,230  0,000  43 222,437  62,539 
25.10. 29 449,753  0,872  96,246  0,000  12 798,916  30,225 
26.10. 28 991,207  0,270  114,781  0,000  15 761,195  35,128 
29.10. 14 787,814  0,390  100,174  0,000  2 863,144  16,129 
30.10. 18 152,868  0,182  115,969  0,011  7 016,753  27,750 
31.10. 22 488,462  0,264  173,150  0,000  23 874,880  51,303 
Priemer 19 388,232  0,600  135,054  0,001  10 614,488  28,487 
Spolu 445 929,332  13,793  3 106,250  0,014  244 133,226 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období