en en

Dáta za zvolené obdobie

 
Štatistiky za november 2007

 
Klientske prevody (počet)
 
DátumŠtandardné úhradyInkasáPrioritné úhrady
 opravné položky opravné položky %
02.11. 409 804  33  6 247  465  0,112 
05.11. 412 478  13 916  245  0,057 
06.11. 572 158  10  6 842  257  0,044 
07.11. 446 493  22  4 043  304  0,067 
08.11. 540 558  5 517  316  0,058 
09.11. 589 041  27  9 174  1 147  0,191 
12.11. 744 175  11  16 720  295  0,039 
13.11. 847 200  17  3 202  322  0,038 
14.11. 678 548  36  10 202  303  0,044 
15.11. 841 384  45  26 938  304  0,035 
16.11. 1 207 637  36  10 620  263  0,022 
19.11. 537 664  124 918  339  0,051 
20.11. 429 227  41  20 729  267  0,059 
21.11. 517 302  25  82 047  299  0,050 
22.11. 312 938  49  13 466  268  0,082 
23.11. 285 187  15  8 386  281  0,096 
26.11. 419 044  16  3 066  426  0,101 
27.11. 341 481  20  21 196  273  0,075 
28.11. 278 999  33  4 346  292  0,103 
29.11. 270 901  29  7 743  275  0,099 
30.11. 279 639  42  7 364  296  0,103 
Priemer 521 993  25  19 366  345  0,073 
Spolu 10 961 858  531  406 682  7 237 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období
 
Klientske prevody (objem v mil. Sk)
 
DátumŠtandardné úhradyInkasáPrioritné úhrady
 opravné položky opravné položky %
02.11. 20 939,084  1,007  66,375  0,000  3 733,860  15,092 
05.11. 14 798,986  0,302  117,310  0,000  5 184,873  25,793 
06.11. 17 650,325  6,122  183,409  0,000  2 330,640  11,555 
07.11. 24 693,600  0,973  107,128  0,000  43 924,337  63,912 
08.11. 22 318,470  0,087  89,491  0,000  7 923,989  26,124 
09.11. 19 428,123  1,495  172,505  0,000  2 214,945  10,152 
12.11. 18 381,075  0,897  92,553  0,000  4 343,396  19,035 
13.11. 18 980,570  0,665  122,205  0,000  4 010,783  17,352 
14.11. 18 049,901  0,294  114,653  0,000  23 971,829  56,891 
15.11. 25 093,097  2,119  224,650  0,000  4 628,567  15,455 
16.11. 17 475,846  2,530  100,533  0,000  4 016,625  18,599 
19.11. 14 950,671  0,345  292,896  0,000  5 065,415  24,941 
20.11. 20 248,233  0,714  169,971  0,000  2 875,940  12,346 
21.11. 22 293,281  1,797  269,271  0,000  38 782,218  63,218 
22.11. 15 615,845  9,474  116,815  0,000  3 699,078  19,027 
23.11. 18 427,269  0,290  110,174  0,000  4 533,651  19,651 
26.11. 27 427,724  0,194  144,381  0,000  8 034,068  22,564 
27.11. 27 661,675  0,530  149,717  0,000  20 455,166  42,379 
28.11. 18 154,826  5,426  114,295  0,000  40 263,756  68,782 
29.11. 19 849,611  8,067  84,850  0,000  5 436,215  21,420 
30.11. 27 714,571  0,477  102,270  0,000  14 470,490  34,219 
Priemer 20 483,466  2,086  140,260  0,000  11 899,992  28,977 
Spolu 430 152,783  43,805  2 945,452  0,000  249 899,841 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období