en en

Dáta za zvolené obdobie

 
Štatistiky za december 2007

 
Klientske prevody (počet)
 
DátumŠtandardné úhradyInkasáPrioritné úhrady
 opravné položky opravné položky %
03.12. 449 659  16  3 562  300  0,066 
04.12. 401 414  11  5 270  257  0,063 
05.12. 418 229  21  15 904  238  0,055 
06.12. 614 570  30  6 601  382  0,061 
07.12. 570 458  36  5 830  267  0,046 
10.12. 661 773  22  2 852  307  0,046 
11.12. 912 375  15  20 578  306  0,033 
12.12. 575 793  27  7 360  355  0,061 
13.12. 976 903  28  3 117  329  0,034 
14.12. 819 522  20  8 941  321  0,039 
17.12. 1 325 577  33  19 283  355  0,026 
18.12. 763 638  49  27 211  356  0,045 
19.12. 497 350  99  208 397  421  0,060 
20.12. 504 094  32  18 727  595  0,114 
21.12. 620 909  26  5 213  447  0,071 
27.12. 687 154  32  12 367  495  0,071 
28.12. 583 254  35  12 438  380  0,064 
31.12. 466 431  25  10 025  250  0,052 
Priemer 658 284  31  21 871  353  0,056 
Spolu 11 849 103  557  393 676  6 361 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období
 
Klientske prevody (objem v mil. Sk)
 
DátumŠtandardné úhradyInkasáPrioritné úhrady
 opravné položky opravné položky %
03.12. 16 936,063  0,358  69,533  0,000  13 158,742  43,623 
04.12. 16 568,754  0,184  108,014  0,000  9 339,561  35,899 
05.12. 23 447,307  0,315  168,245  0,000  45 944,289  66,050 
06.12. 20 262,728  700,670  102,285  0,000  4 230,157  16,723 
07.12. 23 291,359  2,038  83,394  0,000  2 107,573  8,270 
10.12. 22 666,505  0,992  222,833  0,000  7 720,456  25,221 
11.12. 25 652,988  0,109  145,241  0,000  4 270,460  14,202 
12.12. 19 199,860  0,683  127,663  0,000  43 971,794  69,466 
13.12. 22 858,203  3,670  70,480  0,000  10 952,423  32,323 
14.12. 27 989,699  0,270  105,250  0,000  6 040,595  17,696 
17.12. 23 058,518  0,414  190,829  0,000  2 934,508  11,207 
18.12. 20 957,568  1,750  195,999  0,000  3 784,264  15,174 
19.12. 36 668,819  3,696  448,400  0,000  33 209,441  47,219 
20.12. 39 326,380  0,664  114,014  0,000  6 460,109  14,074 
21.12. 38 828,401  0,264  207,032  0,000  12 041,187  23,575 
27.12. 43 808,497  0,209  155,719  0,000  37 362,590  45,941 
28.12. 39 542,059  0,821  276,917  0,000  16 291,324  29,034 
31.12. 32 096,448  6,447  198,009  0,000  12 196,061  27,409 
Priemer 27 397,786  40,197  166,103  0,000  15 111,974  30,173 
Spolu 493 160,156  723,554  2 989,857  0,000  272 015,534 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období