en en

Dáta za zvolené obdobie

 
Štatistiky za január 2008

 
Klientske prevody (počet)
 
DátumŠtandardné úhradyInkasáPrioritné úhrady
 opravné položky opravné položky %
02.01. 302 864  23  3 471  222  0,072 
03.01. 319 513  36  5 285  182  0,056 
04.01. 331 804  22  2 352  178  0,053 
07.01. 548 809  5 899  234  0,042 
08.01. 501 612  33  925  251  0,050 
09.01. 523 610  48  6 709  268  0,051 
10.01. 521 301  44  5 867  255  0,048 
11.01. 770 406  16  10 491  240  0,031 
14.01. 799 626  26  9 359  218  0,027 
15.01. 1 003 046  21  29 191  339  0,033 
16.01. 1 273 339  17  10 351  306  0,024 
17.01. 451 383  130 243  278  0,048 
18.01. 413 117  27  8 492  213  0,050 
21.01. 572 894  23  25 582  305  0,051 
22.01. 396 917  33  77 186  397  0,084 
23.01. 294 888  46  9 255  285  0,094 
24.01. 265 980  27  1 189  296  0,111 
25.01. 267 578  30  6 777  251  0,091 
28.01. 454 037  11  11 823  296  0,063 
29.01. 283 624  24  1 236  266  0,093 
30.01. 245 379  20  7 113  321  0,127 
31.01. 269 109  29  12 302  287  0,102 
Priemer 491 402  26  17 323  268  0,064 
Spolu 10 810 836  573  381 098  5 888 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období
 
Klientske prevody (objem v mil. Sk)
 
DátumŠtandardné úhradyInkasáPrioritné úhrady
 opravné položky opravné položky %
02.01. 16 784,076  0,214  51,652  0,000  36 158,876  68,231 
03.01. 16 374,817  1,387  41,118  0,000  5 579,093  25,364 
04.01. 17 563,304  0,265  129,686  0,000  1 775,480  9,120 
07.01. 15 605,958  0,148  68,363  0,000  3 910,736  19,968 
08.01. 17 555,565  1,129  80,031  0,000  1 877,987  9,623 
09.01. 20 529,339  0,711  92,527  0,000  24 329,177  54,123 
10.01. 19 422,321  2,867  77,420  0,000  4 216,097  17,775 
11.01. 20 665,609  13,217  94,667  0,000  2 985,177  12,565 
14.01. 21 362,282  0,622  102,430  0,000  3 616,840  14,420 
15.01. 19 633,881  0,370  239,875  0,000  1 624,106  7,555 
16.01. 20 240,692  32,235  111,318  0,000  35 022,976  63,210 
17.01. 22 303,089  0,055  291,533  0,000  15 463,407  40,631 
18.01. 28 024,837  0,349  79,976  0,000  3 535,718  11,175 
21.01. 15 232,796  0,150  463,067  0,000  6 721,067  29,982 
22.01. 17 249,795  0,365  183,958  0,000  7 272,077  29,434 
23.01. 18 567,380  0,724  151,970  0,000  30 872,708  62,252 
24.01. 15 895,020  0,245  58,403  0,000  14 106,368  46,927 
25.01. 26 976,592  1,808  69,622  0,000  17 266,901  38,964 
28.01. 31 087,183  0,561  96,621  0,000  25 389,608  44,879 
29.01. 12 908,301  0,223  90,790  0,000  20 694,938  61,420 
30.01. 19 354,622  590,197  105,780  0,000  52 958,411  72,537 
31.01. 20 796,856  0,965  81,143  0,000  4 791,473  18,665 
Priemer 19 733,378  29,491  125,543  0,000  14 553,146  34,492 
Spolu 434 134,315  648,807  2 761,950  0,000  320 169,221 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období