en en

Dáta za zvolené obdobie

 
Štatistiky za február 2008

 
Klientske prevody (počet)
 
DátumŠtandardné úhradyInkasáPrioritné úhrady
 opravné položky opravné položky %
01.02. 297 145  19  4 973  253  0,084 
04.02. 363 846  34  7 715  244  0,066 
05.02. 403 340  14  1 903  342  0,084 
06.02. 500 742  17  13 029  289  0,056 
07.02. 451 583  16  5 457  254  0,056 
08.02. 552 962  16  9 091  275  0,049 
11.02. 842 909  24  8 548  392  0,046 
12.02. 677 630  22  2 283  272  0,040 
13.02. 751 931  46  6 711  273  0,036 
14.02. 763 588  23  5 856  284  0,037 
15.02. 774 891  31  29 142  277  0,034 
18.02. 1 279 306  10  14 688  226  0,017 
19.02. 472 905  40  215 732  253  0,037 
20.02. 332 307  46  14 752  250  0,072 
21.02. 501 275  30  3 328  263  0,052 
22.02. 300 002  19  9 831  237  0,076 
25.02. 341 430  18  8 853  276  0,079 
26.02. 446 750  20  1 842  330  0,074 
27.02. 243 106  15  14 354  302  0,117 
28.02. 253 571  19  1 893  303  0,118 
29.02. 276 214  9 015  289  0,101 
Priemer 515 592  23  18 524  280  0,063 
Spolu 10 827 433  488  388 996  5 884 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období
 
Klientske prevody (objem v mil. Sk)
 
DátumŠtandardné úhradyInkasáPrioritné úhrady
 opravné položky opravné položky %
01.02. 18 189,978  0,412  57,958  0,000  2 495,111  12,028 
04.02. 12 613,273  68,104  62,427  0,000  2 092,995  14,107 
05.02. 14 609,528  45,479  88,695  0,000  4 286,649  22,525 
06.02. 16 883,840  0,501  155,382  0,000  25 909,963  60,326 
07.02. 20 186,748  0,054  73,047  0,000  4 193,673  17,150 
08.02. 19 774,546  0,258  101,914  0,000  802,467  3,881 
11.02. 18 974,217  0,249  135,153  0,000  5 057,237  20,926 
12.02. 16 234,876  0,219  110,338  0,000  11 794,262  41,913 
13.02. 17 836,340  0,640  103,926  0,000  25 840,849  59,022 
14.02. 25 006,966  0,457  99,940  0,000  4 993,601  16,590 
15.02. 17 511,777  0,365  249,725  0,000  2 851,229  13,832 
18.02. 14 201,961  0,131  114,724  0,000  1 816,866  11,261 
19.02. 16 258,506  0,204  405,949  0,000  3 024,392  15,361 
20.02. 20 830,106  0,398  189,016  0,000  21 700,025  50,796 
21.02. 17 608,544  0,406  142,983  0,000  16 562,824  48,267 
22.02. 28 619,748  0,402  84,470  0,000  7 126,564  19,889 
25.02. 21 334,657  2,067  144,442  0,000  9 128,463  29,822 
26.02. 27 202,429  0,292  111,797  0,000  15 227,206  35,794 
27.02. 16 713,592  0,068  128,799  0,000  32 409,268  65,803 
28.02. 16 715,642  1,078  60,187  0,000  5 355,506  24,198 
29.02. 18 335,973  0,760  135,194  0,000  5 640,088  23,391 
Priemer 18 840,155  5,835  131,241  0,000  9 919,488  28,899 
Spolu 395 643,247  122,544  2 756,066  0,000  208 309,238 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období