en en

Dáta za zvolené obdobie

 
Štatistiky za marec 2008

 
Klientske prevody (počet)
 
DátumŠtandardné úhradyInkasáPrioritné úhrady
 opravné položky opravné položky %
03.03. 427 076  18  9 432  300  0,069 
04.03. 392 264  13  837  227  0,058 
05.03. 395 633  15  13 880  536  0,131 
06.03. 580 186  10  1 384  350  0,060 
07.03. 535 486  13  6 416  296  0,055 
10.03. 627 838  7 971  361  0,057 
11.03. 853 884  16  6 479  241  0,028 
12.03. 544 148  26  12 581  352  0,063 
13.03. 851 174  16  5 736  287  0,033 
14.03. 849 043  27  6 050  229  0,027 
17.03. 1 277 027  16  19 625  247  0,019 
18.03. 738 871  12  98 306  265  0,032 
19.03. 402 542  17  159 864  274  0,049 
20.03. 398 450  15  4 896  326  0,081 
25.03. 617 296  28  13 300  445  0,071 
26.03. 492 264  12  5 570  275  0,055 
27.03. 315 498  23  13 864  406  0,123 
28.03. 312 961  30  7 650  317  0,099 
31.03. 362 744  22  10 506  398  0,107 
Priemer 577 599  18  21 281  323  0,064 
Spolu 10 974 385  337  404 347  6 132 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období
 
Klientske prevody (objem v mil. Sk)
 
DátumŠtandardné úhradyInkasáPrioritné úhrady
 opravné položky opravné položky %
03.03. 18 176,963  1,285  91,745  0,000  7 718,798  29,700 
04.03. 16 900,128  0,193  47,444  0,000  6 889,973  28,904 
05.03. 17 815,863  0,160  242,145  0,000  27 253,643  60,147 
06.03. 17 348,561  0,101  101,964  0,000  3 742,012  17,657 
07.03. 18 512,260  0,097  88,249  0,000  3 000,237  13,889 
10.03. 18 167,192  0,428  87,892  0,000  2 062,995  10,153 
11.03. 20 464,142  1,009  108,482  0,000  1 625,576  7,323 
12.03. 17 065,968  0,410  149,785  0,000  8 926,681  34,146 
13.03. 20 614,373  0,894  84,625  0,000  3 313,866  13,800 
14.03. 20 820,979  1,986  98,351  0,000  2 269,016  9,784 
17.03. 14 980,738  0,794  203,676  0,000  6 917,427  31,297 
18.03. 15 415,891  0,095  213,630  0,011  902,015  5,456 
19.03. 16 907,791  0,160  478,492  0,004  11 168,816  39,113 
20.03. 29 162,952  1,937  179,908  0,000  8 431,018  22,319 
25.03. 21 643,813  0,751  133,525  0,000  10 094,558  31,672 
26.03. 37 001,603  0,483  224,675  0,000  13 135,185  26,082 
27.03. 18 033,598  0,378  169,558  0,000  8 809,729  32,613 
28.03. 24 140,818  2,982  82,960  0,010  5 974,917  19,783 
31.03. 26 699,397  0,485  135,015  0,000  13 964,581  34,227 
Priemer 20 519,633  0,770  153,796  0,001  7 694,792  24,635 
Spolu 389 873,030  14,628  2 922,121  0,025  146 201,043 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období