en en

Dáta za zvolené obdobie

 
Štatistiky za apríl 2008

 
Klientske prevody (počet)
 
DátumŠtandardné úhradyInkasáPrioritné úhrady
 opravné položky opravné položky %
01.04. 429 437  23  1 123  326  0,076 
02.04. 337 724  25  4 155  315  0,092 
03.04. 345 341  22  762  249  0,072 
04.04. 385 484  83  2 286  299  0,077 
07.04. 602 810  86  11 359  312  0,051 
08.04. 579 280  77  7 729  275  0,047 
09.04. 582 853  1 716  332  0,057 
10.04. 540 758  10  9 213  286  0,052 
11.04. 815 817  22  15 875  1 122  0,135 
14.04. 850 809  20  8 708  420  0,049 
15.04. 1 000 156  11  27 835  410  0,040 
16.04. 1 361 897  17  14 141  331  0,024 
17.04. 483 965  18  132 815  264  0,043 
18.04. 448 491  19  94 994  283  0,052 
21.04. 582 952  29  12 455  292  0,049 
22.04. 429 620  33  5 614  275  0,063 
23.04. 335 977  29  4 434  297  0,087 
24.04. 294 597  11  13 242  301  0,098 
25.04. 301 975  7 786  342  0,110 
28.04. 499 075  27  14 688  325  0,063 
29.04. 340 999  13  2 327  257  0,075 
30.04. 351 840  22  8 908  347  0,096 
Priemer 540 994  28  18 280  348  0,068 
Spolu 11 901 857  611  402 165  7 660 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období
 
Klientske prevody (objem v mil. Sk)
 
DátumŠtandardné úhradyInkasáPrioritné úhrady
 opravné položky opravné položky %
01.04. 27 322,539  0,530  96,470  0,000  17 598,919  39,093 
02.04. 17 057,913  4,354  117,349  0,000  18 549,124  51,917 
03.04. 16 253,381  0,736  57,823  0,000  2 680,096  14,112 
04.04. 16 211,839  2,084  109,161  0,000  3 928,127  19,397 
07.04. 15 351,501  4,127  90,472  0,115  2 219,570  12,564 
08.04. 18 206,738  2,653  141,533  0,000  1 514,217  7,622 
09.04. 21 008,789  4,683  158,628  0,000  8 844,284  29,465 
10.04. 19 533,491  0,228  83,534  0,000  4 386,296  18,274 
11.04. 20 987,443  2,561  105,842  0,000  8 301,359  28,239 
14.04. 17 194,374  0,135  105,775  0,000  3 763,181  17,866 
15.04. 19 397,116  0,068  256,882  0,000  1 418,566  6,732 
16.04. 20 431,233  0,168  168,701  0,000  15 976,522  43,680 
17.04. 17 527,315  0,411  337,303  0,000  9 267,322  34,156 
18.04. 22 419,769  0,123  112,866  0,000  7 328,697  24,542 
21.04. 16 477,819  0,931  227,144  0,000  3 695,473  18,114 
22.04. 15 309,827  1,581  127,084  0,000  3 202,870  17,182 
23.04. 16 551,426  0,619  206,817  0,000  9 563,151  36,331 
24.04. 22 988,188  2,632  82,729  0,000  1 303,310  5,347 
25.04. 21 313,248  0,554  120,418  0,000  5 158,727  19,399 
28.04. 31 383,624  0,248  93,341  0,000  14 852,491  32,058 
29.04. 15 327,359  0,233  105,353  0,000  18 778,368  54,889 
30.04. 22 972,109  0,118  155,431  0,000  24 943,705  51,889 
Priemer 19 601,229  1,354  139,121  0,005  8 512,472  26,494 
Spolu 431 227,041  29,777  3 060,656  0,115  187 274,375 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období