en en

Dáta za zvolené obdobie

 
Štatistiky za máj 2008

 
Klientske prevody (počet)
 
DátumŠtandardné úhradyInkasáPrioritné úhrady
 opravné položky opravné položky %
02.05. 508 796  3 337  297  0,058 
05.05. 488 669  20  13 057  213  0,042 
06.05. 649 746  12  8 854  262  0,040 
07.05. 595 260  8 412  295  0,049 
09.05. 794 826  8 465  413  0,051 
12.05. 786 235  23  13 247  416  0,052 
13.05. 928 417  9 085  278  0,030 
14.05. 791 748  16  8 609  351  0,044 
15.05. 807 128  22  12 743  270  0,033 
16.05. 1 327 717  19  20 979  281  0,021 
19.05. 588 603  30  144 779  275  0,037 
20.05. 442 193  20  21 508  306  0,066 
21.05. 544 334  24  81 226  351  0,056 
22.05. 332 583  24  8 815  255  0,075 
23.05. 301 800  13  10 034  231  0,074 
26.05. 410 922  16  6 771  290  0,069 
27.05. 345 448  22  13 257  351  0,098 
28.05. 282 960  22  3 420  315  0,110 
29.05. 274 607  10  4 345  303  0,108 
30.05. 277 327  12  7 633  304  0,107 
Priemer 573 966  16  20 429  303  0,061 
Spolu 11 479 319  325  408 576  6 057 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období
 
Klientske prevody (objem v mil. Sk)
 
DátumŠtandardné úhradyInkasáPrioritné úhrady
 opravné položky opravné položky %
02.05. 23 973,920  0,937  85,544  0,000  5 628,072  18,957 
05.05. 17 983,593  0,796  126,307  0,000  6 106,632  25,216 
06.05. 18 827,201  0,203  186,905  0,000  3 872,868  16,922 
07.05. 23 124,340  0,016  154,016  0,000  8 490,492  26,726 
09.05. 23 940,359  0,096  115,713  0,000  2 309,133  8,758 
12.05. 17 741,155  0,198  215,635  0,000  7 331,389  28,991 
13.05. 24 146,168  0,131  135,276  0,000  3 713,471  13,265 
14.05. 19 922,489  0,351  169,186  0,000  17 360,870  46,354 
15.05. 21 382,930  0,080  131,095  0,000  10 109,856  31,969 
16.05. 19 276,915  0,513  164,265  0,000  11 614,690  37,399 
19.05. 16 242,145  0,587  382,119  0,000  7 388,346  30,768 
20.05. 20 990,121  0,847  148,369  0,000  9 009,227  29,883 
21.05. 17 177,665  0,271  283,270  0,000  7 163,930  29,092 
22.05. 17 652,188  0,859  95,670  0,000  1 309,071  6,869 
23.05. 24 754,855  0,269  132,511  0,000  6 123,508  19,746 
26.05. 19 646,055  2,300  126,877  0,002  12 769,778  39,237 
27.05. 29 138,485  0,580  141,304  0,000  17 710,312  37,689 
28.05. 17 618,413  0,442  125,752  0,000  14 214,827  44,478 
29.05. 16 997,234  24,073  80,427  0,000  4 814,339  21,967 
30.05. 22 509,591  0,999  105,780  0,000  4 037,782  15,149 
Priemer 20 652,291  1,727  155,301  0,000  8 053,930  26,472 
Spolu 413 045,822  34,548  3 106,021  0,002  161 078,593 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období