en en

Dáta za zvolené obdobie

 
Štatistiky za jún 2008

 
Klientske prevody (počet)
 
DátumŠtandardné úhradyInkasáPrioritné úhrady
 opravné položky opravné položky %
02.06. 387 082  15  1 889  283  0,073 
03.06. 390 244  7 520  316  0,079 
04.06. 346 612  10  7 785  301  0,085 
05.06. 433 488  16  6 764  262  0,059 
06.06. 618 862  12  6 588  10  269  0,043 
09.06. 664 504  12  5 896  341  0,051 
10.06. 600 299  16  14 209  307  0,050 
11.06. 793 026  13  2 098  342  0,043 
12.06. 646 626  21  12 997  257  0,039 
13.06. 884 346  11  11 920  264  0,029 
16.06. 1 444 584  17  21 998  224  0,015 
17.06. 843 092  25  18 538  317  0,037 
18.06. 418 951  13  146 734  308  0,054 
19.06. 396 634  24  87 929  275  0,057 
20.06. 391 529  17  10 987  259  0,064 
23.06. 579 128  11  7 872  262  0,045 
24.06. 334 433  26  10 310  288  0,083 
25.06. 313 849  21  3 942  279  0,088 
26.06. 424 807  19  15 122  264  0,060 
27.06. 295 594  16  1 181  292  0,098 
30.06. 340 201  38  11 474  391  0,111 
Priemer 549 900  17  19 703  291  0,060 
Spolu 11 547 891  360  413 753  18  6 101 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období
 
Klientske prevody (objem v mil. Sk)
 
DátumŠtandardné úhradyInkasáPrioritné úhrady
 opravné položky opravné položky %
02.06. 18 555,131  0,100  88,601  0,000  7 764,526  29,402 
03.06. 17 954,142  0,251  105,942  0,000  1 721,336  8,702 
04.06. 18 595,791  0,187  196,341  0,000  8 740,328  31,745 
05.06. 19 161,414  0,528  95,427  0,000  3 566,243  15,625 
06.06. 17 688,128  1,945  80,822  0,381  4 646,652  20,727 
09.06. 19 972,822  0,661  129,912  0,000  1 888,972  8,589 
10.06. 20 371,558  0,384  143,506  0,000  5 673,849  21,665 
11.06. 20 016,888  0,353  126,338  0,000  8 257,309  29,074 
12.06. 22 384,847  9,501  113,663  0,000  5 473,800  19,562 
13.06. 20 164,727  0,044  103,690  0,012  2 736,141  11,894 
16.06. 17 064,867  0,179  200,505  0,000  2 707,583  13,556 
17.06. 17 586,580  0,388  188,022  0,000  271,459  1,504 
18.06. 16 824,210  0,708  423,195  0,000  6 147,112  26,275 
19.06. 16 852,393  0,241  190,283  0,000  940,580  5,230 
20.06. 21 889,464  5,825  171,603  0,000  4 961,754  18,357 
23.06. 14 408,548  4,487  139,570  0,000  8 883,441  37,905 
24.06. 15 857,172  0,416  139,153  0,000  5 461,303  25,451 
25.06. 28 776,202  0,380  168,212  0,000  19 322,686  40,033 
26.06. 33 036,754  0,375  97,866  0,022  16 336,158  33,022 
27.06. 18 219,251  1,011  72,834  0,000  11 034,719  37,625 
30.06. 22 401,782  1,499  105,552  0,000  18 793,538  45,502 
Priemer 19 894,413  1,403  146,716  0,020  6 920,452  22,926 
Spolu 417 782,671  29,463  3 081,037  0,415  145 329,489 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období