en en

Dáta za zvolené obdobie

 
Štatistiky za júl 2008

 
Klientske prevody (počet)
 
DátumŠtandardné úhradyInkasáPrioritné úhrady
 opravné položky opravné položky %
01.07. 420 034  12  1 375  272  0,065 
02.07. 386 784  32  7 821  423  0,107 
03.07. 398 811  1 012  254  0,063 
04.07. 457 957  12 100  11  243  0,052 
07.07. 652 103  10 251  243  0,037 
08.07. 606 403  19  7 960  364  0,059 
09.07. 599 349  37  4 259  288  0,048 
10.07. 594 952  12  9 590  276  0,046 
11.07. 832 997  19  7 075  343  0,041 
14.07. 848 462  15  19 638  244  0,028 
15.07. 1 006 345  29 873  314  0,030 
16.07. 1 324 925  21  12 098  293  0,022 
17.07. 566 994  16  137 774  291  0,041 
18.07. 452 072  24  20 057  206  0,044 
21.07. 602 413  16  91 628  232  0,033 
22.07. 415 416  16  4 604  209  0,050 
23.07. 355 496  4 638  296  0,082 
24.07. 265 787  8 754  261  0,095 
25.07. 275 312  15 424  252  0,087 
28.07. 461 500  12 311  327  0,069 
29.07. 307 916  27  8 816  269  0,085 
30.07. 231 542  26  1 531  279  0,120 
31.07. 286 049  23  7 326  249  0,085 
Priemer 536 940  16  18 953  279  0,060 
Spolu 12 349 619  378  435 915  17  6 428 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období
 
Klientske prevody (objem v mil. Sk)
 
DátumŠtandardné úhradyInkasáPrioritné úhrady
 opravné položky opravné položky %
01.07. 21 769,691  10,173  137,533  0,000  13 745,746  38,543 
02.07. 21 841,570  0,044  148,713  0,000  11 669,549  34,669 
03.07. 19 803,103  2,620  100,398  0,000  2 888,314  12,671 
04.07. 17 261,376  1,137  127,381  0,044  866,262  4,745 
07.07. 16 904,136  0,101  99,703  0,000  4 092,112  19,398 
08.07. 19 561,548  0,270  131,983  0,000  2 887,909  12,789 
09.07. 19 727,624  0,612  167,381  0,000  8 298,299  29,433 
10.07. 21 945,059  0,354  98,098  0,000  6 139,019  21,783 
11.07. 20 426,827  1,594  99,648  0,000  3 482,813  14,505 
14.07. 16 922,221  0,777  134,578  0,000  4 526,950  20,973 
15.07. 20 332,750  0,274  232,063  0,000  2 520,712  10,919 
16.07. 18 992,520  0,135  179,094  0,132  11 475,811  37,444 
17.07. 19 605,108  0,433  362,814  0,000  7 099,378  26,228 
18.07. 19 923,781  0,372  86,113  0,000  1 305,333  6,124 
21.07. 18 214,554  0,095  236,080  0,000  4 312,510  18,945 
22.07. 16 898,813  0,425  136,781  0,000  2 405,011  12,371 
23.07. 17 329,623  0,559  151,793  0,000  9 290,194  34,701 
24.07. 18 580,877  0,086  136,299  0,000  4 052,153  17,796 
25.07. 26 908,715  0,012  90,269  0,000  3 641,222  11,884 
28.07. 27 022,137  0,619  99,663  0,000  17 033,654  38,576 
29.07. 17 173,205  0,765  121,372  0,000  14 240,743  45,157 
30.07. 17 765,884  0,239  142,462  0,000  28 684,895  61,564 
31.07. 18 490,731  0,521  110,220  0,000  9 082,451  32,808 
Priemer 19 713,124  0,966  144,802  0,008  7 553,958  24,523 
Spolu 453 401,853  22,217  3 330,439  0,176  173 741,040 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období