en en

Dáta za zvolené obdobie

 
Štatistiky za august 2008

 
Klientske prevody (počet)
 
DátumŠtandardné úhradyInkasáPrioritné úhrady
 opravné položky opravné položky %
01.08. 300 883  11  6 546  230  0,075 
04.08. 401 885  7 123  223  0,054 
05.08. 429 680  7 384  223  0,051 
06.08. 533 065  11  4 565  283  0,053 
07.08. 484 385  15  8 960  223  0,045 
08.08. 549 305  20  15 782  227  0,040 
11.08. 794 009  18  1 682  243  0,031 
12.08. 697 662  24  4 407  281  0,040 
13.08. 760 633  15  6 943  263  0,034 
14.08. 736 050  11  7 044  210  0,028 
15.08. 797 742  21  29 514  213  0,026 
18.08. 1 214 852  23  18 268  289  0,023 
19.08. 485 067  15  227 047  243  0,034 
20.08. 332 617  25  15 100  284  0,082 
21.08. 527 495  10  4 402  267  0,050 
22.08. 308 454  25  10 979  183  0,057 
25.08. 317 689  10  10 175  235  0,072 
26.08. 462 058  6 392  234  0,050 
27.08. 271 860  12  21 119  335  0,114 
28.08. 317 763  8 144  364  0,112 
Priemer 536 158  15  21 079  253  0,054 
Spolu 10 723 154  290  421 576  5 053 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období
 
Klientske prevody (objem v mil. Sk)
 
DátumŠtandardné úhradyInkasáPrioritné úhrady
 opravné položky opravné položky %
01.08. 19 422,365  0,155  92,050  0,000  800,119  3,939 
04.08. 16 038,891  0,487  96,277  0,000  1 586,119  8,950 
05.08. 16 533,972  0,070  156,250  0,000  3 504,304  17,353 
06.08. 17 205,796  0,363  180,267  0,000  16 141,824  48,144 
07.08. 18 736,634  1,226  71,388  0,000  3 177,289  14,451 
08.08. 21 514,538  0,325  188,848  0,000  2 086,821  8,772 
11.08. 19 862,949  0,248  103,420  0,000  7 670,397  27,754 
12.08. 17 746,012  0,367  125,738  0,000  7 853,598  30,528 
13.08. 18 922,909  0,330  151,302  0,000  22 627,913  54,260 
14.08. 21 155,171  0,064  111,232  0,000  4 364,593  17,029 
15.08. 19 719,573  0,427  177,544  0,000  4 569,280  18,675 
18.08. 15 634,109  0,174  144,405  0,000  6 207,215  28,233 
19.08. 14 600,197  0,173  391,193  0,000  2 774,733  15,618 
20.08. 22 081,561  0,540  251,566  0,000  10 971,125  32,942 
21.08. 20 483,764  0,355  149,235  0,000  7 500,399  26,660 
22.08. 29 311,939  0,236  109,369  0,000  1 597,919  5,151 
25.08. 17 851,041  0,371  151,379  0,009  8 693,063  32,563 
26.08. 30 449,658  0,120  127,554  0,000  17 043,674  35,790 
27.08. 24 708,107  0,432  150,274  0,000  46 336,453  65,084 
28.08. 22 000,928  1,462  78,226  0,000  10 900,533  33,051 
Priemer 20 199,006  0,396  150,376  0,000  9 320,369  26,247 
Spolu 403 980,114  7,925  3 007,517  0,009  186 407,371 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období