en en

Dáta za zvolené obdobie

 
Štatistiky za september 2008

 
Klientske prevody (počet)
 
DátumŠtandardné úhradyInkasáPrioritné úhrady
 opravné položky opravné položky %
02.09. 467 514  5 086  569  0,120 
03.09. 442 735  21  7 936  283  0,063 
04.09. 404 088  23  4 828  266  0,065 
05.09. 435 087  10  12 834  263  0,059 
08.09. 691 256  8 119  252  0,036 
09.09. 644 719  20  2 035  255  0,039 
10.09. 529 071  11  16 179  347  0,064 
11.09. 902 870  42  2 594  288  0,032 
12.09. 756 989  28  11 275  175  0,023 
16.09. 1 679 470  82  22 584  445  0,026 
17.09. 964 611  22  17 259  322  0,033 
18.09. 498 041  12  157 275  307  0,047 
19.09. 397 588  22  91 837  232  0,047 
22.09. 545 769  21  5 528  207  0,038 
23.09. 454 865  13  15 981  190  0,040 
24.09. 301 492  16  4 447  288  0,094 
25.09. 289 821  3 005  245  0,084 
26.09. 418 717  10  10 732  273  0,064 
29.09. 341 210  15  11 487  285  0,081 
30.09. 335 117  8 487  339  0,099 
Priemer 575 052  20  20 975  292  0,058 
Spolu 11 501 030  398  419 508  5 831 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období
 
Klientske prevody (objem v mil. Sk)
 
DátumŠtandardné úhradyInkasáPrioritné úhrady
 opravné položky opravné položky %
02.09. 18 667,558  0,220  129,843  0,000  2 616,708  12,219 
03.09. 22 324,178  0,248  153,893  0,034  18 815,763  45,565 
04.09. 19 375,640  1,069  237,655  0,000  6 372,136  24,521 
05.09. 18 385,801  0,055  111,414  0,000  3 395,181  15,508 
08.09. 16 859,130  0,186  97,475  0,000  3 321,280  16,379 
09.09. 21 027,662  2,101  138,837  0,000  1 086,198  4,881 
10.09. 19 724,984  0,633  146,636  0,000  27 634,811  58,170 
11.09. 26 903,730  0,603  72,271  0,000  4 562,761  14,467 
12.09. 21 547,487  3,138  135,417  0,000  946,253  4,181 
16.09. 20 658,053  3,364  183,856  0,000  2 605,584  11,111 
17.09. 21 707,650  0,185  193,341  0,000  22 175,957  50,312 
18.09. 18 383,213  0,208  515,107  0,000  13 218,644  41,158 
19.09. 22 561,247  0,634  254,667  0,000  3 795,828  14,263 
22.09. 17 503,309  0,902  125,571  0,000  8 102,839  31,489 
23.09. 17 929,344  0,465  154,531  0,000  2 668,776  12,860 
24.09. 24 137,707  3,555  188,339  0,000  31 163,336  56,157 
25.09. 21 344,396  1,045  72,480  0,000  10 085,559  32,014 
26.09. 29 246,815  0,120  111,085  0,000  15 552,585  34,630 
29.09. 15 390,715  0,186  90,729  0,000  14 686,976  48,683 
30.09. 25 603,505  0,028  138,054  0,000  17 121,387  39,944 
Priemer 20 964,106  0,947  162,560  0,002  10 496,428  28,426 
Spolu 419 282,124  18,945  3 251,201  0,034  209 928,562 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období