en en

Dáta za zvolené obdobie

 
Štatistiky za október 2008

 
Klientske prevody (počet)
 
DátumŠtandardné úhradyInkasáPrioritné úhrady
 opravné položky opravné položky %
01.10. 389 829  9 287  325  0,081 
02.10. 395 699  17  4 686  255  0,064 
03.10. 380 987  14  12 470  258  0,066 
06.10. 580 302  15  8 578  229  0,039 
07.10. 547 357  14  7 938  273  0,049 
08.10. 502 699  8 583  305  0,060 
09.10. 633 763  23  3 023  299  0,047 
10.10. 557 769  17  15 170  260  0,045 
13.10. 1 024 957  27  4 509  301  0,029 
14.10. 750 974  14  8 723  242  0,032 
15.10. 844 637  16  33 911  675  0,077 
16.10. 1 329 435  15  12 361  349  0,026 
17.10. 567 962  15  152 846  247  0,034 
20.10. 502 286  18  16 206  296  0,057 
21.10. 626 219  18  88 931  242  0,034 
22.10. 305 220  12  13 162  337  0,106 
23.10. 332 143  3 631  266  0,079 
24.10. 299 161  15 123  259  0,082 
27.10. 467 552  16  12 850  266  0,055 
28.10. 387 211  22  2 086  127  0,033 
29.10. 290 202  11 414  318  0,105 
30.10. 267 847  17  2 429  267  0,099 
31.10. 304 017  16  9 287  301  0,096 
Priemer 534 271  15  19 878  291  0,061 
Spolu 12 288 228  344  457 204  6 697 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období
 
Klientske prevody (objem v mil. Sk)
 
DátumŠtandardné úhradyInkasáPrioritné úhrady
 opravné položky opravné položky %
01.10. 27 462,765  0,144  153,255  0,000  33 135,964  54,543 
02.10. 20 435,501  0,136  110,461  0,000  6 821,531  24,926 
03.10. 18 108,083  0,188  89,328  0,000  3 525,244  16,228 
06.10. 16 237,920  4,048  152,703  0,000  4 917,616  23,074 
07.10. 18 104,611  5,900  184,326  0,000  774,291  4,060 
08.10. 20 085,332  0,066  292,959  0,000  22 005,170  51,919 
09.10. 24 561,311  0,506  88,655  0,000  2 281,303  8,471 
10.10. 20 153,961  0,180  178,716  0,056  3 611,188  15,082 
13.10. 20 123,836  0,605  123,793  0,000  4 071,955  16,743 
14.10. 19 535,379  0,304  200,039  0,000  8 170,922  29,279 
15.10. 21 101,940  0,975  382,588  0,000  36 280,453  62,806 
16.10. 22 355,750  0,295  145,606  0,000  5 797,110  20,485 
17.10. 18 369,419  0,066  432,464  0,000  5 558,249  22,817 
20.10. 19 874,043  0,476  179,255  0,000  3 894,202  16,261 
21.10. 18 192,416  0,736  287,499  0,000  3 948,793  17,605 
22.10. 20 295,440  0,407  302,697  0,000  33 479,688  61,910 
23.10. 19 072,835  0,468  131,213  0,000  4 461,703  18,853 
24.10. 24 861,208  0,150  128,275  0,000  4 018,520  13,853 
27.10. 23 845,937  0,238  135,180  0,000  12 701,671  34,625 
28.10. 29 382,286  0,336  234,489  0,000  21 250,189  41,776 
29.10. 17 459,261  0,198  215,266  0,000  55 061,871  75,700 
30.10. 17 707,250  0,877  102,062  0,000  7 489,315  29,603 
31.10. 27 313,184  0,190  159,746  0,000  12 280,469  30,891 
Priemer 21 071,290  0,760  191,764  0,002  12 849,453  30,066 
Spolu 484 639,668  17,489  4 410,575  0,056  295 537,417 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období