en en

Dáta za zvolené obdobie

 
Štatistiky za november 2008

 
Klientske prevody (počet)
 
DátumŠtandardné úhradyInkasáPrioritné úhrady
 opravné položky opravné položky %
03.11. 421 124  18  9 239  280  0,065 
04.11. 409 132  39  5 890  225  0,054 
05.11. 417 018  9 458  356  0,083 
06.11. 596 572  2 595  229  0,038 
07.11. 576 351  10  12 013  264  0,045 
10.11. 660 767  16  6 200  242  0,036 
11.11. 908 491  17  8 897  225  0,025 
12.11. 639 638  14  9 282  282  0,043 
13.11. 912 690  16  8 117  270  0,029 
14.11. 945 778  50  9 449  226  0,024 
18.11. 1 263 264  23  27 560  334  0,026 
19.11. 768 904  34  16 147  298  0,038 
20.11. 421 619  46  241 491  235  0,035 
21.11. 586 894  11  15 771  269  0,045 
24.11. 374 944  10  19 897  405  0,102 
25.11. 365 454  14  2 413  240  0,065 
26.11. 453 265  21  4 457  259  0,057 
27.11. 299 656  12 501  224  0,072 
28.11. 292 880  15  5 975  306  0,102 
Priemer 595 497  20  22 492  272  0,052 
Spolu 11 314 441  374  427 352  5 169 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období
 
Klientske prevody (objem v mil. Sk)
 
DátumŠtandardné úhradyInkasáPrioritné úhrady
 opravné položky opravné položky %
03.11. 16 810,297  0,854  148,342  0,000  19 720,722  53,764 
04.11. 16 729,032  18,916  173,312  0,000  3 675,135  17,844 
05.11. 17 094,728  0,429  201,326  0,000  29 338,828  62,911 
06.11. 21 207,011  0,148  90,647  0,000  4 678,777  18,012 
07.11. 20 543,253  0,147  157,249  0,000  1 390,345  6,294 
10.11. 21 536,369  5,087  236,080  0,000  4 118,339  15,903 
11.11. 20 925,921  0,050  205,933  0,000  2 677,375  11,245 
12.11. 19 687,389  0,132  177,120  0,000  55 862,130  73,768 
13.11. 21 853,396  0,168  103,572  0,000  7 862,196  26,366 
14.11. 20 801,914  2,342  172,670  0,000  4 709,995  18,336 
18.11. 18 524,985  0,192  293,694  0,000  3 165,595  14,399 
19.11. 25 972,404  0,608  338,027  0,000  25 949,883  49,654 
20.11. 26 222,364  0,419  617,824  0,000  3 074,347  10,277 
21.11. 26 094,651  0,177  213,389  0,000  6 166,508  18,989 
24.11. 16 656,805  0,022  192,788  0,000  8 077,149  32,404 
25.11. 26 820,709  0,775  147,829  0,000  8 597,620  24,173 
26.11. 37 632,714  0,198  285,574  0,000  58 001,640  60,469 
27.11. 19 617,034  0,452  90,325  0,000  1 496,096  7,056 
28.11. 20 715,861  3,893  148,133  0,000  8 698,305  29,420 
Priemer 21 865,623  1,843  210,202  0,000  13 540,052  29,015 
Spolu 415 446,837  35,009  3 993,834  0,000  257 260,985 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období