en en

Dáta za zvolené obdobie

 
Štatistiky za december 2008

 
Klientske prevody (počet)
 
DátumŠtandardné úhradyInkasáPrioritné úhrady
 opravné položky opravné položky %
01.12. 460 254  14  10 787  244  0,052 
02.12. 458 898  20  7 406  225  0,048 
03.12. 436 911  41  1 544  301  0,069 
04.12. 477 882  13  13 578  220  0,045 
05.12. 498 835  20  10 443  303  0,059 
08.12. 745 514  19  10 622  343  0,045 
09.12. 699 452  46  1 559  361  0,051 
10.12. 610 887  29  9 847  811  0,130 
11.12. 1 115 005  31  17 013  468  0,041 
12.12. 882 320  17  9 489  453  0,051 
15.12. 1 223 237  19  26 324  365  0,029 
16.12. 1 385 260  18  16 630  388  0,028 
17.12. 579 524  17  142 911  417  0,058 
18.12. 561 063  27  24 491  394  0,067 
19.12. 553 111  60  93 650  458  0,071 
22.12. 819 513  50  25 842  451  0,053 
23.12. 646 580  201  9 418  505  0,077 
29.12. 740 906  356  30 219  498  0,065 
30.12. 697 205  27  8 455  365  0,052 
31.12. 589 633  44  11 459  180  0,030 
Priemer 709 100  53  24 084  388  0,056 
Spolu 14 181 990  1 069  481 687  10  7 750 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období
 
Klientske prevody (objem v mil. Sk)
 
DátumŠtandardné úhradyInkasáPrioritné úhrady
 opravné položky opravné položky %
01.12. 23 320,764  1,811  142,826  0,000  4 291,877  15,462 
02.12. 20 126,797  0,323  220,743  0,000  1 652,899  7,513 
03.12. 17 738,218  496,896  135,198  0,000  24 428,055  57,077 
04.12. 21 457,936  19,092  137,394  0,000  3 736,057  14,738 
05.12. 21 412,159  0,271  121,024  0,000  3 337,166  13,418 
08.12. 21 175,576  0,341  192,434  0,000  1 326,311  5,844 
09.12. 23 456,635  20,734  266,598  0,000  1 814,395  7,099 
10.12. 24 044,786  1,197  169,851  0,000  70 936,229  74,550 
11.12. 28 408,646  0,281  122,724  0,000  13 219,557  31,663 
12.12. 27 755,520  4,080  173,414  0,000  9 076,218  24,524 
15.12. 33 636,516  2,670  309,787  0,006  2 669,781  7,291 
16.12. 24 745,416  6,355  355,659  0,000  8 183,640  24,582 
17.12. 24 066,447  0,082  442,708  0,000  21 394,067  46,607 
18.12. 31 178,091  0,367  179,713  0,000  7 032,808  18,319 
19.12. 34 084,783  0,862  398,527  0,199  6 888,818  16,650 
22.12. 34 482,498  2,528  183,633  0,000  14 079,275  28,882 
23.12. 41 263,598  8,134  315,165  0,000  49 263,314  54,225 
29.12. 37 095,142  12,606  288,185  0,000  12 302,384  24,754 
30.12. 43 019,521  0,468  288,709  0,000  21 325,454  32,994 
31.12. 34 918,375  0,909  172,709  0,000  23 409,863  40,016 
Priemer 28 369,371  29,000  230,850  0,010  15 018,408  27,310 
Spolu 567 387,424  580,007  4 617,001  0,205  300 368,168 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období