en en

Dáta za zvolené obdobie

 
Štatistiky za rok 2003

 
Klientské prevody (počet)
 
MesiacŠtandardné úhradyInkasáPrioritné úhrady
 opravné položky opravné položky %
I 6 824 047  665  268 499  44  186  0,003 
II 6 829 941  398  263 648  204  0,003 
III 7 371 505  502  281 251  229  0,003 
IV 7 399 828  519  287 744  15  246  0,003 
V 7 429 664  390  289 913  224  0,003 
VI 7 511 211  598  276 457  275  0,004 
VII 7 885 466  541  308 228  225  0,003 
VIII 6 927 006  373  308 356  19  194  0,003 
IX 7 455 520  973  321 538  217  0,003 
X 7 991 946  1 187  353 111  11  212  0,003 
XI 7 471 128  484  330 581  57  223  0,003 
XII 9 098 925  671  368 662  290  0,003 
Priemer 7 516 349  608  304 832  14  227  0,003 
Spolu 90 196 187  7 301  3 657 988  166  2 725 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období
 
Klientské prevody (objem v mil. Sk)
 
MesiacŠtandardné úhradyInkasáPrioritné úhrady
 opravné položky opravné položky %
I 475 102,178  30,600  1 848,404  0,585  20 815,004  4,181 
II 450 241,719  246,022  2 254,740  0,035  11 757,567  2,531 
III 428 651,804  7,989  1 903,989  0,014  12 327,908  2,784 
IV 448 533,517  40,118  1 969,165  0,104  14 690,309  3,158 
V 417 069,316  6,592  1 713,139  0,000  6 665,213  1,567 
VI 446 257,266  11,701  2 358,269  0,001  11 845,291  2,572 
VII 561 380,287  15,256  2 092,221  0,000  12 412,145  2,155 
VIII 468 822,661  26,745  1 607,862  0,329  6 643,316  1,392 
IX 531 424,563  20,343  2 097,379  0,017  9 436,400  1,738 
X 643 050,905  451,835  2 132,226  0,131  10 589,461  1,614 
XI 240 244,944  12,100  1 534,996  1,031  12 005,954  4,730 
XII 315 548,482  91,102  1 548,655  0,164  19 194,088  5,706 
Priemer 452 193,970  80,034  1 921,754  0,201  12 365,221  2,844 
Spolu 5 426 327,642  960,403  23 061,045  2,411  148 382,656 
Vysvetlivky:
 
 – minimálna hodnota v danom období
 
 
 – maximálna hodnota v danom období